Rektsioon ehk sõltumine on alistuse eriliik. See on üks lause moodustajate vaheline grammatiline seos, kus ühe sõna tähendusest oleneb teiste sõnade olemasolu ja vorm lauses.

Sõltumine ja ühildumine osalevad predikatsiooniseoses, kus alus mõjutab öeldist ja öeldis mõjutab omakorda alust, nt

 • Poiss joonistab elevandi (alus poiss on ainsuses, järelikult on verb ainsuse kolmandas pöördes).
 • Ema ja isa arutavad puhkuseplaane (kaks alust, öeldis seetõttu mitmuse kolmandas pöördes).
 • Sa mängid poisi tunnetega! (aluseks on isikukohane asesõna, öeldis ainsuse teises pöördes).

Eesti keel muuda

Tegusõna ja käändsõna vahelise rektsiooniseose vormistavad

 • käänded: Vanaema tõuseb (kust?) voodist, nt Tüdruk vestleb (kellega?) sõbraga
 • kaassõnad: Mees oli uhke (kelle üle?) naise üle, nt Jahimees oli halastamatu (kelle vastu?) metsloomade vastu
 • infiniiditunnused: Neiu püüab õmmelda
 • sidesõnad jm siduvad sõnad: Tüdruk teab, mida oskab.

Veaohtlikke rektsioone muuda

 • adekvaatne millega? – Töö koopia on adekvaatne originaaliga.
 • alates mis ajast? millest? – Alates 2008. aastast töötas ta ministrina.
 • algama millal? – Vaheaeg algab 2. juunil.
 • alla kirjutama millele? – Lepingule kirjutati alla.
 • analoogne millega? – See vastus on analoogne eelmisega.
 • arvestama mida? (olemasolevat) – Laps ei arvestanud ema soovitusi (= ei võtnud arvesse) ~ millega? (tulevikus võimalikuga) – Matkal tuleb arvestada muutliku ilmaga (= olla valmis muutlikuks ilmaks).
 • baseeruma millel? – Uurimus baseerub intervjuul.
 • identne millega? – Pealtvaatajate arvamus oli identne žürii omaga.
 • jõustuma millal? – Seadus jõustub 1. mail 2009. aastal.
 • jõus olema mis ajast? – Seadus on jõus 1. maist 2009. aastast.
 • kaasama millesse? – Uuringusse kaasati rahvas.
 • kaasnema millega? – Tegudega kaasneb vastutus.
 • kehtestama millal? – Seadus kehtestati 1. septembril.
 • kehtima mis ajast? – Seadus kehtib 1. septembrist.
 • kohanema millega? – Vanatädi ei ole linnaeluga kohanenud.
 • põhinema millel? – Abielu põhineb armastusel.
 • sarnanema millega? – Tüdruk sarnaneb emaga.
 • sõltuma millest? – Valimistulemus sõltub rahvahääletusest.
 • teavitama keda? – Õpetaja teavitab õpilasi kodusest ülesandest.
 • toetuma millele? – Laps toetub ema õpetustele.
 • tuginema millele? – Tema uurimus tugineb küsimustikule.
 • vastanduma millele? – Poja seisukohad vastandusid isa omadele.
 • vastavuses millega? – Põhimõtted on vastavuses kodukorraga.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda