Tegusõna seotud laiend on laiend, mis sõltub lauses nii sisuliselt kui vormiliselt tegusõnast.

Seotud laiend ja tegusõna vahel toimiv grammatiline seos on sõltumine ehk rektsioon.

Tegusõna levinumad seotud laiendid on lauses alus ja sihitis.

Näiteks lause: Lapsed (alus - tegusõna seotud laiend) mängivad (öeldis) õues (määrus - tegusõna vaba laiend) keksu (sihitis- tegusõna seotud laiend).

  • Seotud laiend väljendab sündmuse osalisi.
  • Vaba laiend väljendab sündmuse kohta, aega või asjaolusid.

Näiteks:

Isa (seotud laiend) vaatab diivanil (vaba laiend) telekast (vaba laiend) jalgpalli (seotud laiend).

Koerad (seotud laiend) haukusid eile (vaba laiend) kõvasti (vaba laiend) akna all (vaba laiend).

Õpilane (seotud laiend) küsis küsimuse (seotud laiend).

Tegusõnal võib olla:

  • üks seotud laiend: Päike loojub
  • mitu seotud laiendit: Ema küpsetab kooki
  • mitte ühtegi seotud laiendit: Koidab

Tegusõna kombineerub teiste lause moodustajatega valentsi kaudu.

Tegusõna semantiline valents võrdub seotud laiendite arvuga.