ma-tegevusnimi ehk ma-infinitiiv on tegusõna infiniitne ehk käändeline vorm.

Eesti keel

muuda

ma-tegevusnimi seondub piiratult käändekategooria liikmetega. ma-tegevusnimel on viis vormi: -ma, -mas, -mast, -mata ja –maks, millel on erinevad grammatilised tähendused.

ma-vorm

muuda

ma-vorm väljendab tavaliselt mingi muu tegevuse suhtes ajaliselt järgnevat tegevust (suhtelist tulevikku). ma-vorm või ma-vormis peasõnaga fraas võib lauses olla

ma-vorm ahelverbi koosseisus

 • Verbid hakkama, asuma ja tulema moodustavad koos ma-vormiga tegevuse algust ja lõppu väljendavaid ahelverbe: Ta hakkas lugema.
 • Verbid panema, ajama ja jätma moodustavad koos ma-vormiga tegevuse põhjustamist väljendavaid ahelverbe : Ema ajas Sandri koju raamatut lugema.

mas-vorm

muuda

mas-vorm väljendab tavaliselt mingi muu tegevuse suhtes samaaegset tegevust (suhtelist olevikku). mas-vorm või mas-vormis peasõnaga fraas võib lauses olla

 • asukoha määrus: Olime lehti korjamas
 • sõltuvusmäärus: Nägin teda kellegagi jutustamas
 • liitöeldise osa: Rahvamass on suurenemas
 • mõnikord tegevuse alguse väljendaja: Olime just välja minemas, kui mulle helistati

mast-vorm

muuda

mast-vorm väljendab mingile tegevusele eelnevat tegevust (suhtelist minevikku). mast-vorm või mast-vormis peasõnaga fraas võib lauses olla

 • määrus: Tulime õppimast
 • sõltuvusmäärus: Jüri keeldus raamatut lugemast
 • koos verbiga lakkama tegevuse lõpu väljendaja: Jüri lakkas lugemast

maks-vorm

muuda

maks-vorm on lauses otstarbemäärus, mis väljendab tegevust teise tegevuse otstarbena. maks-vormiga saab asendada kõrvallauset: Jüri ärkas varakult, et oma riided ära triikida ~ jõudmaks oma riided ära triikida.

mata-vorm

muuda

mata-vorm väljendab sooritamata tegevust. mata-vorm või mata-vormis peasõnaga fraas on lauses ainult

 • kindlate verbide juures sõltuvusmäärus: Jätsin laua pühkimata

mata-vorm võib olla

 • kesksõna eitav vaste: Laud on pühkimata, vrd Laud on pühitud
 • des-vormi eitav vaste: Mari otsustas pikemalt mõtlemata, vrd Mari otsustas pikalt järele mõeldes.

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda