Eesti keel muuda

Öeldistäide ehk predikatiiv on verbi olema laiend, mis näitab, kes, mis või missugune on alusega tähistatu.

Öeldistäite liigid muuda

Omadussõnaline öeldistäide vastab küsimusele missugune? ja on sõnaliigilt kas

 • omadussõna: Jüri silm oli sinine,
 • oleviku kesksõna: Kunstniku käed on (kergesti) määrduvad,
 • mineviku kesksõna: Kunstniku käed olid määrdunud,
 • omadussõnaline asesõna: Sellised nad siis ongi,
 • järgarvsõna : Marju oli täna viies, eile kolmas, aga homme on ta juba esimene,
 • da-infinitiiv: Lugu pole laita,
 • nimisõna kaasaütlevas ~ ilmaütlevas käändes: Mari oli kollase kleidiga või
 • parameetrit väljendav nimisõna osastavas käändes: Tüdruk oli pikka kasvu.

Nimisõnaline öeldistäide vastab küsimustele kes?/mis? ja on sõnaliigilt kas:

 • nimisõna: Margus on kaval poiss,
 • asesõna: Mis see on?,
 • hulgasõnafraas: Bussisõidu kestus on viis minutit või
 • da-infinitiiv, kui verb olema on tähenduses 'tähendama': Vähem süüa on kauem elada.

Nimetavas käändes öeldistäide on täisöeldistäide ehk totaalpredikatiiv: See tüdruk on lühike.

Osastavas käändes (ainult nimisõnaline) öeldistäide on osaöeldistäide ehk partsiaalpredikatiiv: Kas ta on petis? – Jah, ta on seda. Peeter ja Malle on andekamaid töölisi meie firmas.

Tähenduselt võib öeldistäide

 1. väljendada seisundit: Mõtted on hajali.
 2. väljendada omadust: Huuled on punased.
 3. olla liigitav: Rauno on õpetaja.
 4. olla samastav (identifitseeriv): Tallinn on Eesti pealinn. Alus ja öeldistäide on siin tähenduslikult sama mahuga ja võivad seetõttu lauses koha vahetada: Eesti pealinn on Tallinn. Teiste öeldistäite liikide korral see ei kehti.

Öeldistäite ühildumine alusega muuda

Täisöeldistäide ühildub alusega arvus:

 • kui alus tähistab ühte, on öeldistäide ainsuses: Koer on rõõmus.
 • kui alus tähistab mitut, on öeldistäide mitmuses: Koerad on rõõmsad.

Mitmussõnast aluse korral on öeldistäide erandlikult mitmuses, kuigi alus märgib ühte.

 • Mitmuses on alati omadussõnaline öeldistäide: Teksad on mustad.
 • Ainsuses on tavaliselt nimisõnaline öeldistäide: Pulmad on kauaoodatud sündmus.
 • Ainsusesse jääb kogu või abstraktmõistet väljendav sõna: Vanavanemad on meie minevik.

Osaöeldistäide alusega ei ühildu.

Öeldistäide ei ole muuda

omadussõnad sellises lauses nagu Lilli on siniseid ja kollaseid. (< On siniseid ja kollaseid lilli.) Sinised ja kollased on mõlemas lauses täiend. See on olemasolu- ehk eksistentsiaallause.

Välislingid muuda