Intransitiivlauses puudub grammatiline objekt ehk sihitis. Grammatilise predikaadi ehk öeldisega väljendatav tegevus ei ole suunatud sihitisele ega avaldu selles tulemusena.

Intransitiivlause öeldis Redigeeri

Intransitiivlauses võib öeldiseks olla kas

Intransitiivlause, milles on öeldiseks sihitu verb Redigeeri

Kliendi leping aegub enne juunit.
Artiklis toetun mitmele allikale.
Arno ei jõudnud isaga koolimajja.
Sõdur tõusis püsti ja lahkus lahinguväljalt võitjana.

Intransitiivlause, milles on öeldiseks sihituna kasutatav sihiline verb Redigeeri

Villu lihtsalt tunneb nii, vrd Villu tunneb, et peab Viljaga hüvasti jätma, sest naine lahkub linnast.
Sõnumitooja teatas heast uudisest, vrd Sõnumitooja teatas hea uudise.
Huviline küsis maja kohta, vrd Huviline küsis küsimuse maja kohta.

Väljajätteliste lausete sihilisus Redigeeri

Intransitiivlauseks ei saa pidada sellist transitiivlauset, milles on sihitis välja jäetud, kuid sisaldub seal mõtteliselt.
Kontekstiellips: Mis sa selle jäätisega teed? – Söön (selle jäätise) ära.

Vaata ka Redigeeri

Sihilisus
Lünklause
Ellips (lausekujund)