Ellips (lausekujund)

Ellips on lausekujund, kergesti juurdemõeldava või väheolulise sõna või sõnade väljajätt lausest, ilma et tähendus muutuks või tekstist oleks raske aru saada. Enamasti jäetakse välja kas alus või öeldis. Sellist lauset nimetatakse elliptiliseks lauseks.

Ellips on kr k elleipsis 'väljajätmine, vahelejätmine, puudus'.

Elliptilise stiiliga saavutatakse väljenduse kokkusurutus ja emotsionaalne pingestatus. Ellipsit esineb sagedasti lühivormides (aforism, sentents, vanasõna, mõistatus jt), pealkirjades, erutatud kõnes, luules, laulutekstides, kõnekeelsetes väljendites jm.

Näiteks:

Tänan! < (Ma) tänan (sind)!

Kes ees, see mees! < Kes (on) ees, see (on) mees!

Ma lõbus õllepruulija. < Ma (olen) lõbus õllepruulija.

Ma kergem udusulest
ja tugevam terasest. (Heiti Talvik, "Fööniks")