Mart Remmel (31. oktoober 1944 Tallinn12. aprill 2000 Tallinn) oli Eesti keeleteadlane.[1]

Elulugu muuda

Mart Remmel oli Nikolai Remmeli poeg.[1]

Lõpetas 1962 Tallinna 20. Keskkooli, 1969 Tartu Riikliku Ülikooli eesti filoloogia osakonna ja 1975 Eesti NSV TA Keele ja Kirjanduse Instituudi (KKI) aspirantuuri; filoloogiakandidaat (1975, Eesti Teaduste Akadeemia), väitekiri "Моделирование системы фонем эстонского языка". Oli 1978–81 KKI-s: arvutuslingvistika sektori juhataja, 1981–89 teadusdirektor, 1988–89 direktori kohusetäitja.[1]

Teadustöö muuda

Uurimisvaldkond: eesti keele foneetika, arvutitehnika juurutamine humanitaarteadustes. Tegelenud majandusmatemaatikaga ja avaldanud majandusanalüüse. Tagas 1970. aastate keskel KKI-s kaasaegse arvutitehnika, mille baasil moodustati 1978 instituudis arvutuslingvistika sektor ning 1981 Küberneetika Instituudi Arvutustehnika Erikonstrueerimisbüroo juures terminalseadmete osakonna. Sektori juhatajana KKI-s juurutas arvutustehnilisi meetodeid leksikograafias (koos Ülle Viksiga), foneetikas ja kõnetehnoloogias (koos Arvo Eegi, Georg Liivi, Meelis Mihkla, Hille Pajupuu ja Mart Rohtlaga), folkloristikas (koos Arvo Krikmanniga), ajaloos (koos Juhan Kahkiga), dialektoloogias (koos Ellen Niidu ja Sirje Ainsaarega), muusikateaduses (koos Urve Lippuse, Jaan Rossi ja Ingrid Rüütliga), kardioloogias (koos Aita Grafiga); avaldanud nendega ühispublikatsioone. Algatas 1978 iga-aastased arvutuslingvistika sümpoosionid; oli 1987 Tallinnas toimunud XI rahvusvahelise foneetikateaduste kongressi üks peaorganisaatoreid. Koostöös Tallinna kirjastuste ja trükikodade ning Leningradi polügraafiamasinate tehasega alustas 1980. aastate II poolel arvutipõhise kirjastamisprotsessi (fotolao) juurutamist Eestis, mis kõrvaldas tehnoloogilised takistused paljude KKI-s valminud trükiste, eriti sõnaraamatute ilmumisel. Oli arvutuslingvistika, eriti sõnavara andmebaaside loomise tunnustatumaid eksperte NSVL-s. Publitseerinud Paul Kerese valitud partiisid (koos Paavo Kivisega); avaldanud kontserdiarvustusi. Pärast KKI-st lahkumist tegutses sõltumatu majandusanalüütikuna; avaldades arvukalt publikatsioone ajakirjanduses (sh kriminalistikast koos Ando Lepsiga). Ligi 300 teadustrükist ja aimeartiklit.[1]

Teoseid muuda

 • On acoustic distinction in Estonian vowel system (kaasautor G. Liiv). // Soviet Fenno-Ugric Studies 6 (1970)
 • The laterals: An acoustic study (kaasautor A. Eek). // The 9th Acoustic Conference, 31 August to 4 September 1971, Bratislava, Physiological Acoustics and Psychoacoustics. Bratislava, 1971
 • Eesti verbid. Morfoloogiline klassifikatsioon: loendid (preprint KKI-3) (kaasautor Ü. Viks). Tallinn, 1974
 • Automatic notation of one-voiced song (preprint KKI-4) (kaasautorid I. Rüütel, J. Sarv). Tallinn, 1975
 • The phonetic scope of Estonian: Some specifications (preprint KKI-5). Tallinn, 1975
 • Sope topics of speech recognition (preprint KKI-7) (kaasautor M. Rohtla). Tallinn, 1977
 • Perception of intervals and the theory of virtual pitch (kaasautorid U. Lippus, J. Ross). // Teaduste Akadeemia Toim 26 (1977) 3
 • Large data bases in quantitative history: Some handling techniques (preprint KKI-12). Tallinn, 1979
 • On investigation of agrarian development cycles by means of pattern recognition methods (preprint KKI-19) (kaasautor J. Kahk). Tallinn, 1981
 • Paul Keres inter pares [partiid nelja eksmaailmameistriga] (kaasautor P. Kivine). Tallinn, 1985.

Viited muuda

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013

Kirjandus muuda

 • EE 14, 425
 • Eesti majanduse biograafiline leksikon. Tallinn, 2000, 422
 • Ross, J. Mart Remmeli esimene juubel. // KK (1994) 11, 704
 • Ross, J. Mart Remmeli mälestuseks (31. oktoober 1944 – 12. aprill 2000). // KK (2000) 5, 371–373
 • Mart Remmel [nekroloog]. // Sirp (2000) 20. IV
 • Endspiel. Kummardus Mart Remmelile (toimetaja J. Sang). Tallinn, 2005 (koos bibliograafiaga)
 • Ahven, E. Pilk paberpeeglisse. KKI kroonika 1947–1993. Tallinn, 2007, 1416.
 • Eesti teaduse biograafiline leksikon. 3. köide: N–Sap TTEÜ, avaldatud elektrooniliselt 2013

Välislingid muuda

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.