Hille Pajupuu

eesti keeleteadlane

Hille Pajupuu (aastani 1985 Piir; sündinud 11. aprillil 1956 Tartus) on eesti keeleteadlane.[1]

EluluguRedigeeri

Lõpetas 1974 Tartu 1. keskkooli, 1979 Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna, 1984 Eesti TA aspirantuuri, filoloogiakandidaat (1984, TÜ), väitekiri käsitles Eesti diftongide akustilist foneetikat ("Acoustics of the Estonian Diphthongs", Estonian Papers in Phonetics 1982/1983, (1985), 4–103). Oli 1979–81 Keele ja Kirjanduse Instituudi (aastast 1994 Eesti Keele Instituut) arvutuslingvistika sektori vanemlaborant, 1984 nooremteadur, 1984–87 vanemteadur, 1987–90 sektori juhataja, 1990–2000 vanemteadur, 2001–08 teadussekretär, 2008– vanemteadur-teadussekretär, 2016– juhtivteadur. Pidanud loengukursusi kultuuridevahelisest kommunikatsioonist Eesti Humanitaarinstituudis, Tallinna Ülikoolis ja Infotehnoloogia Kolledžis; koostanud eesti keele õppevahendeid ja teste.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkonnad: akustiline foneetika, kultuuridevaheline kommunikatsioon, keeletestimise probleemistik. Uurimistöö keskendub emotsionaalse kõne akustilistele omadustele ja tajule, emotsioonide tuvastamisele kõnest ja kirjast, ning sünteeskõne loomulikkusele. Kultuuridevahelise kommunikatsiooni vallas avaldanud artikleid kõnekäitumisest, rahvusstereotüüpidest, kohanemisest võõras kultuuris; mitme teema ja grandi täitja, sh "Eesti keele alusuuringud keeletehnoloogiliste rakenduste teenistuses", riikliku programmi "Eesti keele keeletehnoloogiline tugi" projekt "Eesti emotsionaalse kõne korpus". Emakeele Seltsi liige (aastast 1986), Eesti Rakenduslingvistika Ühingu asutajaliige (2004) ja ühingu aastaraamatu toimetuskolleegiumi liige, riikliku programmi "Eesti keel ja rahvuslik mälu (2004–2008)" juhtkomitee liige, Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse testiarenduse töörühma liige (aastast 2000), European Association for Language Testing and Assesmenti (EALTE) liige (aastast 2003), Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) liige (aastast 2008), International Speech Communication Associationi (ISCA) liige (aastast 2011). 63 teadustrükist, sh 3 monograafiat, 19 õpperaamatut.[1]

TunnustusRedigeeri

TeoseidRedigeeri

 • Eestlaste ja soomlaste kommunikatsioonikäitumise tagamaadest. // Keel ja Kirjandus (1995) 11
 • Eestlased ja soomlased – probleemitud suhtlejad. // Keel ja Kirjandus (1997) 8
 • Kuidas kohaneda võõras kultuuris. Tallinn, 2000, 2. trükk 2001
 • Eesti keele kõrgtaseme test: käsiraamat (kaasautorid P. Reins, K. Kerge). Tallinn, 2002
 • Kas-küsimus kõnesünteesis (kaasautorid K. Kerge, M. Mihkla). // Keel ja Kirjandus (2003) 10
 • Как освоиться в чужой культуре. Тлн, 2004
 • Estonian national stereotypes in transition. // Cultural Identity in an Intercultural Context. Publ. Department of Communication. Univ. of Jyväskylä 27 (2005)
 • Hingav süntesaator ja pausid tekstiliigiti (kaasautor K. Kerge). // Keel ja Kirjandus (2006) 3
 • Tekst, kontekstuaalsus ja kultuur (kaasautorid K. Kerge, R. Altrov). // Keel ja Kirjandus (2007) 8
 • Kuidas hinnata suure panusega testide hindajaid. // Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (2007) 3
 • Kõnetehnoloogia vajab žanrilist lähenemist (kaasautorid K. Kerge, K. Tamuri, H. Meier).// Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (2008) 4
 • Estonian Emotional Speech Corpus: Culture and Age in Selecting Corpus Testers (kaasautor R. Altrov) // Human Language Technologies – The Baltic Perspective - Proceedings of the Fourth International Conference Baltic HLT 2010. Amsterdam: IOS Press (2010)
 • Natural speaking and how to assess it (kaasautorid K. Kerge, L. Meister, E. L. Asu, P. Alp). // Trames : Journal of the Humanities and Social Sciences (2010) 59 (2)
 • Lexicon-based detection of emotion in different types of texts: preliminary remarks (kaasautorid K. Kerge, R. Altrov). // Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat (2012 ) 8
 • Estonian Emotional Speech Corpus: Theoretical base and implementation (kaasautor R. Altrov). // 4th International Workshop on Corpora for Research on Emotion Sentiment & Social Signals (ES3), Istanbul (2012)
 • Measuring lexical proficiency in L2 creative writing (kaasautorid P. Alp, K. Kerge).// Colpaert, Jozef; Simons, Mathea; Aerts, Ann; Oberhofer, Margret (Toim.). Language Testing in Europe: Time for a New Framework?. Antwerpen: Linguapolis Universiteit Antwerpen (2013)
 • The role of empathy in the recognition of vocal emotions (kaasautorid R. Altrov, J. Pajupuu).// INTERSPEECH-2013: 14th Annual Conference of the International Speech Communication Association, Lyon, France, August 25-29, 2013. (2013)
 • Estonian Emotional Speech Corpus: Content and options (kaasautor R. Altrov). // Julia Bamford, Silvia Cavalieri, Giuliana Diani (Toim.). Variation and Change in Spoken and Written Discourse. Amsterdam: John Benjamins (2013)

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide
 2. Teenetemärkide kavaleride andmekogu – 19821

KirjandusRedigeeri

VälislingidRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.