Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus (REKK) asutati 1. jaanuaril 1997 ning lõpetas tegevuse 31. juulil 2012. REKK-i ülesanded anti Sihtasutus Innovele.

Aastatel 1997–2007 asus keskus Tallinnas aadressil Sakala 21, kuid alates 2007. aasta augustist tegutses rendipinnal Tallinnas Ülemiste Citys aadressil Lõõtsa tänav 4.

Tegevused muuda

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus oli Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigiasutus, mille põhiülesanne olid viia ellu riiklik haridus- ja keelepoliitika alus-, põhi- ja keskhariduse ning täiskasvanu- ja kutsehariduse valdkonnas ning osaleda integratsiooniprotsesside rakendamisel.

Keskuse ülesanne oli tagada:

 1. üldhariduse riiklike õppekavade väljatöötamine ning nende rakendamise suunamine metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamise ning koolide nõustamise kaudu;
 2. kutsehariduse riiklike õppekavade väljatöötamine ja arengu suunamine;
 3. kutse- ja eriala õppekavade rakendamise suunamine vajaliku õppekirjanduse ja õppemamaterjalide hindamise, metoodiliste ja juhendmaterjalide koostamise ning koolide nõustamise kaudu;
 4. üleriigiliste tasemetööde, põhikooli lõpueksamite, riigieksamite (ehk õpitulemuste välishindamine), eesti keele tasemeeksamite ning kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami arengu suunamine ja korraldamine ning eksamitulemuste analüüsimine;
 5. eesti keele oskuse taseme määratlemise süsteemi arengu suunamine;
 6. eesti keele õpetajate ja kooli direktorite saatmine välisriikidesse;
 7. seadusest tulenevate keeleõppe kulude hüvitamise korraldamine;
 8. riiklike eksamite tunnistuste ning diplomite ja lõputunnistuste blankettide väljastamine ning nende üle arvestuse pidamine;
 9. teiste keskuse tegevuse eesmärgi täitmiseks vajalike ülesannete teostamine.

Ülesannete täitmiseks oli keskusel õigus korraldada või tellida haridus- ja keelevaldkonnas tasulisi ja tasuta koolitusi, infopäevi, seminare või konverentse.

Ajalugu muuda

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse eelkäijad olid:

Direktorid muuda

REKK-i direktorid olid:

Struktuur muuda

1. juunil 2002 olid Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses järgmised osakonnad:

 1. eksamiosakond;
 2. õppekavade osakond;
 3. õpetajaosakond;
 4. riigikeele osakond;
 5. üldosakond.

2. märtsiks 2003 oli keskuses endiselt viis osakonda, kuid mõnevõrra erinevate nimede ja sisuga:

 1. koolikorralduse osakond;
 2. õppekava ja õpetaja osakond;
 3. kvaliteedi- ja eksamiosakond;
 4. riigikoolide osakond;
 5. kantselei.

21. juulil 2003 likvideeriti koolikorralduse osakond ning riigikoolide osakond.

2004. aastal toimus põhjalik sisu- ja struktuurireform ning alates 12. detsembrist 2004 olid keskusel järgmised osakonnad:

 1. andmekogude osakond;
 2. kutsehariduse osakond;
 3. eksamikorralduse osakond;
 4. keele ja õpetajahariduse osakond;
 5. haridusasutuste välishindamise osakond;
 6. üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond;
 7. üldosakond.

2006. aasta jaanuaris moodustati senisest keele ja õpetajahariduse osakonnast kaks iseseisvat osakonda: keeleosakond ning õpetajaosakond. 1. veebruaril 2007 nimetati senine haridusasutuste välishindamise osakond ümber haridusasutuste sisehindamise nõustamise osakonnaks. Euroopa Liidu Sotsiaalfondi projektide paremaks rakendamiseks loodi 1. detsembril 2007 välisprojektide rakendamise osakond.

Seoses majandussurutisega likvideeriti 2009. aasta septembris õpetajaosakond ja haridusasutuste sisehindamise nõustamise osakond ning 2009. aasta lõpus anti andmekogude osakond täies koosseisus üle Haridus- ja Teadusministeeriumile.

1. jaanuaril 2010 oli keskusel 6 osakonda:

 1. kutsehariduse osakond;
 2. eksamikorralduse osakond;
 3. keeleosakond;
 4. välisprojektide rakendamise osakond;
 5. üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond;
 6. üldosakond.

1. jaanuaril 2012 oli keskusel 4 osakonda:

 1. eksamikorralduse osakond;
 2. keeleosakond;
 3. üldhariduse õppekavade ja eksamite osakond;
 4. üldosakond.

Välislingid muuda