Trükikoda

ettevõte

Trükikoda on ettevõte, milles trükitakse paljundamise eesmärgil trükiseid – ajalehti, ajakirju, raamatuid, plakateid, postkaarte jms.

Tegevusvaldkondade järgi jagunevad trükikojad:

  • perioodiliste väljaannete trükikodadeks
  • raamatutrükikodadeks
  • reklaammaterjalide tootjateks
  • etiketi- ja pakenditrükikodadeks
  • pakenditootjadeks
  • digitrükikodadeks.

Vaata ka muuda