Kriminalistika on teadus, mis käsitleb kohtueelses menetluses tõendite kogumist.

Kriminalistika mõistele on võimalik läheneda kolmel viisil:

  1. kriminalistika kui teadus;
  2. kriminalistika kui õppeaine;
  3. kriminalistika kui praktiline tegevus kuritegude uurimisel ja ärahoidmisel kasutades tehnikavahendeid ja teaduslikke teadmisi.

Kriminalistikas esitatakse kooskõlas kriminaalmenetluse seadustikuga teaduslikult põhistatud üldist laadi soovitusi ja nõudeid nüüdisteaduse andmete ja tehnikasaavutuste rakendamiseks kriminaalmenetluses, tagamaks kuritegude kiire ja täieliku avastamise.

Kriminalistika meetodite hulka kuuluvad DNA tüpiseerimine, daktüloskoopia, käekirjaekspertiis, aineekspertiis, trassoloogia, jpt.

Eestis teeb kriminalistikaanalüüse Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.