See artikkel räägib kanepi perekonna taime kuivatatud osadest valmistatud droogist; india kanepi emastaimede õisikutelt korjatava vaigusegu kohta vaata artiklit hašiš; kanepiekstrakti kohta vaata artiklit hašišiõli.

Marihuaana (hispaania keeles marijuana) on india kanepi (Cannabis sativa ssp. indica) taime kuivatatud osadest valmistatud toimega uimasti. Kanepi joovastav toime põhineb taime eritatavatel kannabinoididel[1], mida on leitud taimest vähemalt 113[2], ja terpeenidel, mida on leitud taimest enam kui 200[3]. Joobe jaoks kõige olulisem kannabinoid on tetrahüdrokannabinool (THC). Värske kanep ei sisalda märkimisväärses koguses THC molekule, kuid THCA molekuli muutmiseks THC-ks on vaja alati kuumutamist. THCA ei ole psühhoaktiivne, st ei mõjuta kesknärvisüsteemi.[4]

Marihuaana

Tänapäeval on paljudes riikides kanepitaime kasvatamine narkootilise aine tarvitamise eesmärgil ning kanepisaaduste edastamine, müümine ja tarvitamine keelatud, kuid mitmel pool on lubatud meditsiiniline kasutus.

Terminoloogia

muuda

Kanepi kui I nimekirja kantud kontrollitava narkootilise aine terminoloogia pole päris selge.

ÜRO-s 1961. aastal vastu võetud narkootiliste ainete ühtses konventsioonis defineeritakse kanepit kui narkootilist ainet valdavalt nimetusega kannabis. Kannabis tähendab kanepi latvu koos õite või viljadega (välja arvatud seemned ja lehed, kui need pole koos latvadega), millest ei ole eraldatud vaiku.[5]

Kanep slängis

muuda

Eesti slängis on levinumad marihuaana sünonüümid "kanep", "savu", "kivi", "mant" ja "bob".

Ameerika slängis kasutatakse nimetusi weed, reefer, gauge, jive.[6]

Kanepi tarvitamise kohta kasutatakse ka slängiväljendit "peale tegema". Kanepi müümist nimetatakse "abistamiseks".

Kanepi tarvitamine

muuda

Kanepit tarvitatakse suitsetades, aurustades, süües (lisades koogi- või jogurtiretseptidele kanepivõid) või juues (kanepitee).

Suitsetamise eesmärgil on kanepit kasvatatud sajandeid, vanimad kanepisuitsetamise traditsioonid on Indias, Afganistanis, Marokos, Egiptuses. Vesipiibus kasutatakse vett suitsu jahutamiseks ja filtreerimiseks.

Alternatiivina kasutatakse aurustit. Aurusti kuumutab kanepi ettemääratud temperatuurile, mis on vajalik psühhoaktiivsete toimeainete eraldumiseks.

Lühiajaline toime

muuda

Tarvitajatel võib esineda järgmisi sümptomeid:

Pikaajaline toime

muuda
 • Uuringutel kanepi mõjust mälule on olnud palju probleeme, mistõttu ei saa nende põhjal järeldusi teha. Tugevaim materjal on kanepi negatiivse mõju kohta lühimälule.[7] Pikaajalisi mõjusid võib tasakaalustada THK võime kaitsta närvirakke hävinemast mõningate ainete toimel.[8] INSERM ja CNRS poolt 1998. aastal tehtud uuring, mis kasutas tomograafiat, lükkas ümber väited kanepi põhjustatud anatoomilistest muutustest peaajus, ning järeldas, et erinevalt alkoholist ei ole kanep neurotoksiline.[9][10]
 • Kliinilised uuringud ja küsitlused näitavad, et kanep tõstab huvi ja naudingut toidu suhtes.[11][12]
 • Ühe uuringu kohaselt oli kolledžiõpilastest kanepitarvitajate keskmine hinne teistega võrdne. Küll aga oli kanepitarvitajatel raskusi karjääri valikuga ja väiksem arv otsustas kõrgema kraadi saamise kasuks.[13] Vähemalt üks uuring on näidanud depressiooni langust kanepitarvitajate hulgas.[14]
 • Kanep ei põhjusta sünnidefekte.[15] THK pääseb rinnapiima ja võib mõjutada rinnaga toidetud last.[16] Uuring Jamaicalt 59 lapse arengu kohta, kellest poolte emad tarvitasid kanepit, ei leidnud laste arengus märgatavaid erinevusi.[17]
 • Üks uuring näitab, et mõningatel inimestel, kellel on eeldused vaimsete haiguste väljakujunemiseks, võib kanepit sagedasti suurtes doosides tarvitades tekkida psühhoos.[18] Selle uuringu tulemustes kaheldakse, sest uuring ei arvesta, et juba eelnevalt haiged inimesed võivad kanepit tarvitada meditsiinilisel otstarbel.[14]
 • Uuringud on demonstreerinud, et inimese spermas on retseptorid, mida stimuleerivad THK ja teised kanepis leiduvad ained. Küll aga pole teada, mis mõju võiks kanepil spermale olla.[19]
 • Uuringud näitavad, et kanepi potentsiaal sõltuvust tekitada on oluliselt väiksem heroiinist, kokaiinist, tubakast ja alkoholist.[20] Alla 10% kanepitarvitajatest jäävad sõltuvusse võrreldes 32% tubaka, 23% opiaatide ja 15% alkoholi tarvitajatega.[21].
 • Kanepist pärinevate kannabinoidide regulaarse tarvitamise tulemusena tekkivaid psüühikahäireid (kanepisõltuvus) klassifitseeritakse RHK-10-s koodiga F12.xx. Paljud uuringud on otsinud kanepi seost ärevushäirete, psühhoosi ja depressiooniga. Selles, kas kanep põhjustab nimetatud haigusi, pole teadlased üksmeelele jõudnud. Üks teooria, mis seletab nende konditsioonide levikut kanepikasutajate hulgas, on diagnoosimata haigete pöördumine kanepi tarvitamise poole.[22]
 • Kanepi kasutamisega kaasnevad osadel meestel erektsioonihäired.[23]

Kõrvaltoime

muuda

Uriinitest

Kanepi passiivse suitsetamise tulemusel võib uriinitest narkootiliste ainete tuvastamiseks osutuda kannabioidide suhtes positiivseks.[24]

Kanepisõltuvus

muuda
  Pikemalt artiklis Kanepisõltuvus

Paljudes riikides on tänapäeval kanepi viljelemine ning tema saaduste edastamine, müümine ja tarvitamine keelatud, kuid mitmel pool on lubatud meditsiiniline kasutus, kuna kanepis sisalduvad bioaktiivsed ained võivad osadel inimestel kanepisõltuvuse esile kutsuda. Kanepist jääb sõltuvusse ligikaudu 9%[25].

Mitmes teadusuuringus on leitud, et ligi 2 protsendil inimestest, kes suitsetavad kanepit järjepidevalt, võib sõltuvus välja kujuneda kahe aastaga.

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise regulatsioon

muuda

Paljudes riikides, sealhulgas Eestis, on narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine reguleeritud seadusega. Riigikogus vastu võetud narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse § 3 lg 1 sätestab: "Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemine on keelatud, välja arvatud meditsiinilisel või teaduslikul eesmärgil, narkootiliste ja psühhotroopsete ainetega seotud kuritegude ennetamiseks, avastamiseks ning tõkestamiseks või käesolevas seaduses ettenähtud õppeotstarbel kasutamise eesmärgil." § 3 lg 2 sätestab: "... kanepi kasvatamine narkootilise aine valmistamise eesmärgil on keelatud."

Marihuaana regulatsioon riigiti

muuda

Tänapäeval on paljudes riikides kanepitaime kasvatamine narkootilise aine tarvitamise eesmärgil ning kanepisaaduste edastamine, müümine ja tarvitamine keelatud, kuid mitmel pool on lubatud meditsiiniline kasutus (kaasaarvatud Eestis).

 • Luksemburg legaliseeris 2019. aastal esimese Euroopa riigina kanepi tootmise ja tarbimise, ning kutsus üles ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike lõdvendama oma narkopoliitikat.[1]
 • Soome parlamendis kukkus kanepi legaliseerimine 70ndate alguses läbi 1 häälega.
 • Hollandis on 1976. aastast lubatud marihuaanat müüa alates 18-aastastele coffeeshop'ides kuni viie grammi kaupa. Marihuaana omamine ja kasvatamine on keelatud. Kuni viie grammi omamist ei loeta kuriteoks, kuid politseikontrolli korral kanepikogus siiski konfiskeeritakse. Kuni viie taime kasvatamist ei loeta kuriteoks, kuid taimed siiski hävitatakse.
 • Uruguays on alates 2013. aastast lubatud vähemalt 18-aastastel riigi kodanikel kasvatada kuni kuut kanepitaime. Selleks on kohustuslik teavitada ametivõime. Marihuaanat ei müüda välismaalastele, selle riigist väljaviimine on keelatud.
 • Ameerika Ühendriikides legaliseerisid marihuaana esimesena Colorado ja Washingtoni osariigid 2012. aastal. 2014. aastal legaliseeriti marihuaana Alaskal ja Oregonis ning Washingtoni föderaalterritooriumil. 2016. aastal legaliseerisid marihuaana California, Maine, Massachusetts ja Nevada. 2018. aastal legaliseeriti marihuaana Michiganis ja Vermontis, 2019 Illinoisis, 2020 Arizonas, Montanas, New Jerseys ja Lõuna-Dakotas. Kanepi kasvatamise ja marihuaana tarvitamise alampiir on kõikides osariikides 21 eluaastat.
  • Colorados on lubatud kasvatada eraviisiliselt ja lukustatud asukohas kuni kuut kanepitaime, millest kolm võivad olla õitsevad; ning omada kõike nendest kogutud marihuaanat (tingimusel, et seda ei viida kasvatamiskohast välja), kaasas kanda ja kinkida kuni 1 unts marihuaanat.
  • Washingtonis on lubatud kanda kaasas kuni 1 unts marihuaanat. Marihuaana kasvatajad ja edasimüüjad peavad omama litsentsi. Kodus tohib marihuaanat kasvatada ainult meditsiinilisel eesmärgil.
  • Alaskal on majapidamistes, kus elab vähemalt kaks täiskasvanut, alates 21. eluaastast lubatud kasvatada kuni 12 kanepitaime, või litsentsi omamisel ärilisel eesmärgil piiramatul hulgal. Lubatud on kaasas kanda kuni 1 unts marihuaanat.
  • Oregonis on lubatud kasvatada kuni nelja kanepitaime. Lubatud on kaasas kanda kuni 1 unts marihuaanat. Marihuaanat müüvad asutused peavad olema registreeritud.
  • Washingtoni föderaalterritooriumil on lubatud kasvatada kuni kuut kanepitaime (millest kuni kolm võivad olla õitsevad). Müüa tohib ainult meditsiinilist marihuaanat. Lubatud on kaasas kanda kuni 2 untsi marihuaanat.
  • Californias on lubatud kasvatada kuni kuut taime. Kaasas kanda ja kinkida tohib kuni 1 unts marihuaanat.
  • Maine'is on lubatud kasvatada kuni kuut taime. Kaasas kanda tohib kuni 2,5 untsi marihuaanat.
  • Massachusettsis on lubatud kasvatada kuni kuut taime. Kodus tohib olla kuni 10 untsi marihuaanat, kaasas kanda 1 untsi.
  • Nevadas on lubatud kasvatada kuni kuut taime ja kaasas kanda kuni 1 unts marihuaanat.
  • Michiganis on lubatud kasvatada kuni 12 taime, kaasa kanda kuni 2,5 untsi ja kodus omada kuni 10 untsi marihuaanat.
  • Vermontis on lubatud kasvatada kuni 2 taime, omada kuni 2 untsi.
  • Illinoisis on lubatud omada kuni 30 grammi (1,06 untsi).
  • Arizonas on lubatud kasvatada kuni kuut taime (kui majapidamises rohkem kui kaks täiskasvanut, siis kuni 12), omada tohib kuni 1 unts ainet.
  • Montanas on lubatud kasvatada kuni nelja taime ja omada kuni 1 unts ainet.
  • Lõuna-Dakotas on lubatud alates 1. juulist 2021 omada kuni 1 unts ainet.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
 1. Cannabinoid Profiles - THC, THCA, THCV, CBD, CBG, CBN, CBC & Terpenes
 2. Aizpurua-Olaizola, Oier & Soydaner, Umut & Öztürk, Ekin & Schibano, Daniele & Simsir, Yilmaz & Navarro, Patricia & Etxebarria, Nestor & Usobiaga, Aresatz. "Evolution of the Cannabinoid and Terpene Content during the Growth of Cannabis sativa Plants from Different Chemotypes". Journal of Natural Products. Vaadatud 2.2.2016.{{netiviide}}: CS1 hooldus: mitu nime: autorite loend (link)
 3. Ethan. B. Russo (2011). "Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid-terpenoid entourage effects". British Journal of Pharmacology.
 4. "Tetrahydrocannabinolic acid". Wikipedia.
 5. Riigikogu välisleping, ÜRO 1961. aasta narkootiliste ainete ühtne konventsioon, Artikkel 1. Vaadatud 20.01.2014
 6. Grass Is Greener, Fab 5 Freddy dokumentaalfilm kanepist, esmalinastus Netflixis 20. aprillil 2019, USA.
 7. Riedel G, Davies SN (2005). "Cannabinoid function in learning, memory and plasticity"
 8. van der Stelt M, Veldhuis WB, Bär PR, Veldink GA, Vliegenthart JF, Nicolay K (Sep 2001). "Neuroprotection by Delta9-tetrahydrocannabinol, the main active compound in marijuana, against ouabain-induced in vivo excitotoxicity"
 9. INSERM-CNRS. Released June 1998. Excerpts from the Roques report.
 10. L'alcool aussi dangereux que l'héroïne.
 11. Ad Hoc Group of Experts. "Report to the Director, National Institutes of Health" (Workshop on the Medical Utility of Marijauana).
 12. Bonsor, Kevin. "How Marijauan Works: Other Physiological Effects"
 13. N.Q. Brill, R.L. Christie (1974). "Marihuana and Psychosocial Adjustment". Archives of General Psychiatry
 14. 14,0 14,1 T.F. Denson, M. Earleywine (June 20, 2005). "Decreased depression in marijuana users". Addictive Behaviors.
 15. S.J. Astley, S.K. Clarren, R.E. Little, P.D. Sampson, J.R. Daling (January 1992). "Analysis of facial shape in children gestationally exposed to marijuana, alcohol, and/or cocaine"
 16. R. Berkow MD et al. (1997). The Merck Manual of Medical Information (Home Edition), 449.
 17. M.Cannabis Dreher, K. Nugent, R. Hudgins (February 1994). "Prenatal Marijuana Exposure and Neonatal Outcomes in Jamaica: An Ethnographic Study".
 18. Cécile Henquet, Lydia Krabbendam, Janneke Spauwen, Charles Kaplan, Roselind Lieb, Hans-Ulrich Wittchen and Jim van Os (December 2004). "Prospective cohort study of cannabis use, predisposition for psychosis, and psychotic symptoms in young people"
 19. H. Schuel et al. (September 2002). "Evidence that anandamide-signaling regulates human sperm functions required for fertilization".
 20. Patt Denning "Practicing Harm Reduction Psychotherapy: An Alternative Approach to Addictions"
 21. Ibid. p. 95, Table 3.4: Prevalence of Drug Use and Dependence in the General Population http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=6376&page=95
 22. Earth Erowid (2005). "Cannabis & Psychosis – A guide to current research about cannabis and mental health".
 23. Tõlkijad Merle Nuia, Ester Pihl, "Seksuaalsus", AS Medicina, lk 438, 2009, ISBN 978 9985 829 89 9
 24. Mahmoud A. ElSohly, Practical Challenges to Positive Drug Tests for Marijuana, doi: 10.1373/49.7.1037, Clinical Chemistry, juuli 2003, 49. väljaanne, nr 7, lk 1037–1038
 25. https://www.drugabuse.gov/publications/research-reports/marijuana/marijuana-addictive
Viitamistõrge: <references>-siltide vahel olevat <ref>-silti nimega "E4uv5" ei kasutata eelnevas tekstis.

Välislingid

muuda
Psühhoaktiivsete ainete kuritarvitamine