RHK-10 (Rahvusvaheline Haiguste Klassifikatsioon, 10. versioon, ladina keeles Classificatio internationalis morborum, CIM-10) on rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide, epidemioloogia, sümptomite ja ebanormaalsete leidude ning kaebuste statistilise klassifikatsiooni kümnes versioon.

RHK on ingliskeelse akronüümi ICD (The International Classification of Diseases) eestikeelne vaste ja tähendab rahvusvahelist haiguste klassifikatsiooni, sidekriipsuga number näitab versiooni numbrit.

Klassifikatsiooni eesmärk on võimaldada eri riikides eri aegadel kogutud suremuse ja haigestumuse andmete süstemaatilist registreerimist, analüüsimist, interpreteerimist ja võrdlemist.

Haigused ja seisundid on jagatud 21 peatükki. Igal haigusel, häirel, vigastusel või seisundil on oma kood, mis koosneb tähest ja kahest numbrist, paljudel juhtudel saab lisada veel täpsustuse.

Klassifikatsioon teeb võimalikuks rahvusvahelise statistika koostamise.

Praegu kehtiv klassifikatsioon (10. versioon) on kasutusel alates 1992. aastast.

Ptk I – Teatavad nakkus- ja parasiithaigused (A00-B99)

Ptk II – Kasvajad (C00-D48)

Ptk III – Vere- ja vereloomeelundite haigused ning teatavad immuunmehhanismidega seotud haigusseisundid (D50-D89)

Ptk IV – Sisesekretsiooni-, toitumis- ja ainevahetushaigused (E00- E90)

Ptk V – Psüühika- ja käitumishäired (F00-F99)

Ptk VI – Närvisüsteemihaigused (G00-G99)

Ptk VII – Silma- ja silmamanuste haigused (H00-H59)

Ptk VIII – Kõrva- ja nibujätkehaigused (H60-H95)

Ptk IX – Vereringeelundite haigused (I00-I99)

Ptk X – Hingamiselundite haigused (J00-J99)

Ptk XI – Seedeelundite haigused (K00-K93)

Ptk XII – Naha- ja nahaaluskoe haigused (L00-L99)

Ptk XIII – Lihasluukonna ja sidekoehaigused (M00-M99)

Ptk XIV – Kuse-suguelundite haigused (N00-N99)

Ptk XV – Rasedus, sünnitus ja sünnitusjärgne periood (O00-O99)

Ptk XVI – Sünniperioodis tekkivad teatavad seisundid (P00-P96)

Ptk XVII – Kaasasündinud väärarendid, deformatsioonid ja kromosoomianomaaliad (Q00-Q99)

Ptk XVIII – Mujal klassifitseerimata sümptomid, tunnused ja kliiniliste ning laboratoorsete leidude hälbed (R00-R99)

Ptk XIX – Vigastused, mürgistused ja teatavad muud välispõhjuste toime tagajärjed (S00-T98)

Ptk XX – Haigestumise ja surma välispõhjused (V01-Y98)

Ptk XXI – Tervise seisundit mõjustavad tegurid ja kontaktid terviseteenistusega (Z00-Z99)

Vaata ka

muuda

Välislingid

muuda