Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.[küsitav]

Malli dokumentatsioon


Kasuta seda malli selleks, et märgistada artiklis küsitavaid väiteid, mis vajavad kontrollimist.

Märgista malliga väide, mis on küll varustatud allikaviitega, kuid paistab sellele vaatamata küsitav või ebatõenäoline. Enamasti on see seotud allika ebausaldusväärsuse või ebatäpsusega või siis allikas oleva info vale tõlgendamisega toimetaja poolt.

Kui artiklis olev väide vajab viidet, siis kasuta selle asemel malli {{lisa viide}} või {{lisa lõiguviide}}.

Kui usud, et väidet pole põhimõtteliselt võimalik kontrollida ja see on tõenäoliselt vale, siis malliga märgistamise asemel eemalda see artiklist. Seejuures võid selle koos oma kommentaariga arutelulehele kopeerida.

Malli kasutamise põhjused muuda

Kasuta malli selleks, et:

  • osutada omavahel vastuollu minevatele allikatele
  • seada kahtluse alla allikas oleva info tõepärasus, täpsus või selle saamise metodoloogia
  • esitada kahtlus, et allikat on valesti tõlgendatud
  • anda toimetajatele teada, et väite tõendamiseks on vaja lisaallikaid

Kasutamine muuda

Põhisüntaks:

{{kas |artikli tekst, mis kontrollimist vajab}}

Nimeta parameetri asemel võib kasutada nimelist parameetrit |tekst=:

{{kas |tekst=artikli tekst, mis kontrollimist vajab}}

Mallis võib parameetris |põhjus= kontrollimise vajadust täpsemalt põhjendada:

{{kas |tekst=artikli tekst, mis kontrollimist vajab |põhjus=põhjuse tekst}}

Malliandmed muuda

Võimaldab märkida tekstilõigu kontrollimist vajavaks.

Malli parameetrid[Muuda malliandmeid]

Selle malli juures eelistatakse parameetrite reasisest vormistust.

ParameeterKirjeldusTüüpOlek
Teksttekst 1 text

Kontrollimist vajav tekst.

Etteantud väärtus
Sisunõutav
Kuu ja aastakuupäev date

Kuu ja aasta, mil mall lisati.

Näide
Juuni 2015
Etteantud väärtus
{{asenda:CURRENTMONTHNAME}} {{asenda:CURRENTYEAR}}
Kuupäevsoovituslik
Põhjus?põhjus reason

Põhjus, miks tekst kontrollimist vajab; kuvatakse kohtspikris.

Vaikimisi
See väide vajab kontrollimist.
Sõnesoovituslik

Vaata ka muuda