Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (ENPA) on üks Euroopa Nõukogu kahest peamisest organist, mis koosneb 47 riigi parlamendidelegatsioonidest.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee plenaaristungite saal Euroopa palees

Parlamentaarses Assamblees on 318 liiget ja nende 318 asendajat valivad või nimetavad liikmesriikide parlamendid oma liikmete seast. Sõltuvalt riigi rahvaarvust esindab iga riiki kaks kuni kaheksateist liiget. Parlamentaarse Assamblee delegatsioonis peavad olema esindatud kõik riigi tähtsamad parteid või parlamendifraktsioonid.

Assamblees on moodustatud viis poliitilist rühma: sotsialistide rühm, Euroopa rahvaparteide rühm, liberaalide, demokraatide ja reformistide rühm, Euroopa demokraatide rühm ning Euroopa ühinenud vasakpoolsete rühm. Mõned assamblee liikmed ei ole poliitiliste rühmitustega ühinenud.

Assamblee koguneb nädalapikkusele plenaaristungile neli korda aastas Strasbourgis Euroopa palee istungitekojas. Need istungid on üldsusele avatud. Samuti korraldab assamblee kevadise istungi ühes oma liikmesriigis.

Assamblee valib oma liikmete hulgast omale presidendi üldjuhul kolmeks aastaks. Assamblee president ja asepresidendid ning viie poliitilise rühmituse juhid moodustavad assamblee büroo.

Assamblee valib ka Euroopa Nõukogu peasekretäri, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunikud ja Euroopa Nõukogu inimõiguste erivoliniku.

Assamblee tööd valmistavad ette spetsialistide komiteed, kes on pädevad järgmistes valdkondades: poliitikaküsimused, õigusküsimused ja inimõigused, sotsiaal-, tervishoiu- ja perekonnaküsimused, kultuur, teadus ja haridus, keskkond ja põllumajandus, kohalikud ja regionaalsed küsimused, majandusküsimused ja -areng, migratsioon, pagulased ja elanikkond, naiste ja meeste võrdõiguslikkus, sisekorraeeskiri ja puutumatused ning liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve.

Liikmesriigid ja nende esindatus: Albaania (4), Andorra (2), Armeenia (4), Aserbaidžaan (6), Austria (6), Belgia (7), Bosnia ja Hertsegoviina (5), Bulgaaria (6), Eesti (3), Põhja-Makedoonia (3), Gruusia (5), Hispaania (12), Holland (7), Horvaatia (5), Iirimaa (4), Island (3), Itaalia (18), Kreeka (7), Küpros (3), Leedu (4), Liechtenstein (2), Luksemburg (3), Läti (3), Malta (3), Moldova (5), Monaco (2), Montenegro (3), Norra (5), Poola (12), Portugal (7), Prantsusmaa (18), Rootsi (6), Rumeenia (10), Saksamaa (18), San Marino (2), Serbia (7), Slovakkia (5), Sloveenia (3), Soome (5), Šveits (6), Taani (5), Tšehhi Vabariik (7), Türgi (12), Ukraina (12), Ungari (7), Venemaa (18), Ühendkuningriik (18).

Venemaa esindajate hääleõigus assamblees ja osalus assamblee juhtorganites peatati 10. aprillil 2014 pärast Ukrainale kuuluva Krimmi õigusvastast okupeerimist ja annekteerimist Venemaa poolt. Vastava reoslutsiooni poolt hääletas 145 liiget, vastu oli 21 ja erapooletuid 22.

VaatlejadRedigeeri

Iisraeli, Kanada ja Mehhiko parlamendiliikmetel on Parlamentaarse Assamblee juures vaatleja staatus.

ErikülalisedRedigeeri

Valgevene erikülalise staatus Parlamentaarse Assamblee juures peatati 13. jaanuaril 1997.

TegevusRedigeeri

VälislingidRedigeeri