Vene SFNV Siseasjade Rahvakomissariaadi juures asuv Riiklik Poliitvalitsus – teised keeled