Tiiu Valm

Eesti raamatukogundustegelane ja kirjastaja

Tiiu Valm (kuni abiellumiseni Tiiu Sannik; sündinud 13. augustil 1952 Tallinnas) on eesti raamatukogundus- ja kirjastustegelane.

Aastatel 19971998 oli ta Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori kohusetäitja ja 19982008 Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor.

Haridus

muuda

Tiiu Valm õppis aastatel 19591970 Tallinna 4. Keskkoolis. Õpingud jätkusid 19701974 Tallinna Pedagoogilises Instituudis raamatukogunduse ja bibliograafia erialal. 2003. aastal kaitses ta Tallinna Pedagoogikaülikooli sotsiaalteaduskonna infoteaduste osakonnas magistritööd "Eesti raamatukogunduse arengutendentsid 1990. aastatel" (juhendaja Aira Lepik) ja sai magistrikraadi. Tallinna Ülikooli Infoteaduste Instituudi doktoriõppes kirjutas ta doktoritöö Eesti raamatukogudest avalikus halduses, kuid ei lõpetanud seda õppeastet.

Töökäik

muuda

1974. aastal asus Tiiu Valm tööle Fr. R. Kreutzwaldi nimelisse ENSV Riiklikusse Raamatukogusse teadus- ja metoodikaosakonna vanembibliograafina. Juba järgmisel aastal edutati ta metoodikaosakonna peabibliograafiks ja nimetati 1978 metoodikaosakonna juhatajaks. Metoodikaosakonna reorganiseerimisel raamatukogunduse osakonnaks 1989. aastal jätkas ta selle struktuuriüksuse juhina 1992. aastani.

Aastatel 19921998 töötas ta Eesti Vabariigi Kultuuriministeeriumi raamatukogunõunikuna. Pärast Ivi Eenmaa siirdumist poliitikasse täitis ta alates 20. maist 1997 ka Eesti Rahvusraamatukogu peadirektori kohuseid. 2. septembril 1998 sai ta Eesti Rahvusraamatukogu peadirektoriks. 15. septembril 2003 algas tema teine ametiaeg sellel töökohal. 11. septembril 2008 valis Rahvusraamatukogu nõukogu uueks peadirektoriks Janne Andresoo. Tiiu Valmi teine ja viimane ametiaeg peadirektori ametikohal lõppes sama aasta 15. septembril.

Põhitöö kõrvalt on Tiiu Valm kuulunud mitme raamatukogu nõukogudesse, olles 19941998 Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu aseesimees, 19952008 Eesti Hoiuraamatukogu ja 19971998 Eesti Akadeemilise Raamatukogu nõukogu liige. Aastatel 20062008 oli ta haridus- ja teadusministeeriumi teadusraamatukogude nõukogu liige.

Ta on olnud Euroopa Nõukogu elektrooniliste väljaannete, raamatukogude ja arhiivide töörühma ekspert.[viide?]

Märtsist 2007 septembrini 2008 oli ta The European Library juhatuse aseesimees.

Aastatel 20092013 töötas ta TEA Kirjastuse toimetuse juhatajana.

Detsembrist 2014 töötab ta Viimsi raamatukogu direktorina.

Tegevus ühingutes

muuda

Kauaaegse raamatukogundustöötajana on Tiiu Valm mitmete kohalike ja rahvusvaheliste erialaühingute liige. Alates aastast 1980 oli NLKP liige. Aastast 1988 kuulub ta Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingusse, kus 19921993 oli tegev juhatuse liikmena.

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektorina oli ta aastatel 19982008 Euroopa Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CENL) ja Maailma Rahvusraamatukogude Direktorite Konverentsi (CDNL) liige.

Aastal 2003 valiti ta ühtlasi rahvusvahelise raamatukoguühingute ja -institutsioonide liidu IFLA juhatuse liikmeks. Samale kohale valiti ta tagasi ka 2005. aastal. Tiiu Valmi volitused IFLA juhatuse liikmena lõppesid 2007. aastal. Seejärel oli ta 20072008 IFLA rahvusraamatukogude sektsiooni alalise komitee liige. Sama organisatsiooni rahvaraamatukogude sektsiooni alalise komitee korrespondentliige on Tiiu Valm olnud juba alates 1993. aastast.

Lisaks kitsalt erialastele organisatsioonidele on Tiiu Valm osalenud ka muude kultuuriühingute töös. Aastatel 19982000 kuulus ta Eesti Raamatu Aasta Peakomiteesse, aastatel 20022007 oli ta UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee liige ja alates 2008. aastast UNESCO Eesti Rahvusliku Komitee nõukoja liige.

Akadeemiline ja muu koolitustegevus

muuda

Aastatel 19872008 pidas Tiiu Valm külalislektorina loenguid Tallinna Pedagoogikaülikooli ning Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse üliõpilastele. Korduvalt on ta esinenud loengutega erialapäevadel ja täienduskursustel. 2006. aastast on Tiiu Valm pidanud loenguid Eesti Rahvusraamatukogu korraldatavatel raamatukoguhoidjate kutseõppe kursustel, olles ühtlasi kutseõppe I mooduli "Raamatukogunduse ja infoteaduse alused" programmijuht.

Tiiu Valm on olnud raamatukoguhoidjate koolituse nõukogu ja Tallinna Pedagoogikaülikooli (nüüd Tallinna Ülikooli) infoteaduste osakonna riigieksamikomisjoni liige. Aastatel 19941998 kuulus Tiiu Valm ka raamatukoguhoidjate kutsekomisjoni koosseisu.

2007. aastal kuulus Tiiu Valm raamatukoguhoidja kutsestandardi töörühma, mis töötas välja raamatukoguhoidja kutsestandardi III, IV ja V kategooria parandatud versioonid ning täiendas kutsekvalifikatsiooni tõendamise ja omandamise korda.

Jaanuaris 2008 sai temast Tallinna Ülikooli infoteaduste osakonna baasil moodustatud Infoteaduste Instituudi nõukogu liige ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia raamatukogunduse ja infoteaduse õppekava programminõukogu liige

Teosed

muuda

Alates 1975. aastast on Tiiu Valm avaldanud üle 100 raamatukogunduse ja infoteaduse artikli nii eesti, soome, inglise kui ka saksa keeles.

Ta on koostanud või juhtinud seaduste eelnõusid (Eesti rahvaraamatukogu seadus, Eesti Rahvusraamatukogu seadus, Sundeksemplari seadus) ja teisi õigusaktide projekte välja töötanud töörühmi.

Aastatel 19922009 oli ta Eesti ainsa raamatukogundusajakirja "Raamatukogu" toimetuskolleegiumi liige. Tema toimetatud ja koostatud on mitmed 1980. aastatel ilmunud metoodilised ja juhendmaterjalid raamatukoguhoidjatele.

Mittetäielik kronoloogiline bibliograafia

muuda
  • Libraries in Estonia / compiled by Tiiu Valm; edited by Hans Jürman. Tallinn, 1990.
  • Public Libraries of Estonia / compiled by Tiiu Valm; edited by Hans Jürman. Tallinn, 1991.
  • Raamatukogunduse taskuteatmik / kirjutanud Hans Jürman, Linda Kask, Tiiu Valm, Elvi Voormaa. Tallinn: Eesti Rahvusraamatukogu, 1993. ISBN 9985-803-02-7
  • Raamatukogunduse ja raamatukogude juhtimine Eesti Vabariigis : loengukonspekt. Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli kirjastus, 1999. ISBN 9985-58-090-7
  • Eesti raamatukogunduse arengust möödunud kümnendil. // Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu aastaraamat. 11. Tallinn, 2000, lk 7–20. Kokkuvõte inglise keeles. Sisaldab bibliograafiat.
  • National Library of Estonia. // Encyclopedia of library and information science. 2nd edition. New York, 2001, p. 9.
  • Raamatukogud silmitsi muutustega. // Raamatukogud ja raamatukogundus taasiseseisvunud Eestis 1991–2001 : artiklite kogumik. Tallinn, 2002, lk. 9–20. Kokkuvõte inglise keeles. Sisaldab bibliograafiat.
  • La bibliothèque nationale d’Estonie. // Bulletin des Bibliothèques de France, 2004, nr 4.
  • Die Estnische Nationalbibliothek als Spiegelbild der estnischen Gesellschaft. // Bibliothek : Forschung und Praxis, 2004, nr.2, lk 178–183.

Tunnustus

muuda

Isiklikku

muuda

Tiiu Valm on abielus Peeter Valmiga. Neil on poeg.

Kirjandus

muuda

Välislingid

muuda
Eelnev
Ivi Eenmaa
Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor
19982008
Järgnev
Janne Andresoo