Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor

Eesti Rahvusraamatukogu peadirektor on alates 13. märtsist 1991 Eesti Rahvusraamatukogu tegevjuhi ametinimetus.

Vastavalt Eesti Rahvusraamatukogu seadusele, mis kehtib alates 25. aprillist 1998, vastutab peadirektor rahvusraamatukogu toimimise ja arengu eest. Tema pädevuses on direktori ja struktuuriüksuste juhtide ametisse nimetamine, aga ka asutuse ametlik esindamine. Samuti vastutab peadirektor rahvusraamatukogu eelarveprojekti koostamise eest.

Peadirektori valib Rahvusraamatukogu nõukogu seaduse ja põhikirjaga ette nähtud korras. Tema ametiaeg on viis aastat. Peadirektori ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

Alates 16. septembrist 2023 on Rahvusraamatukogu peadirektor Martin Öövel.

Rahvusraamatukogu tegevjuhid muuda

Võttes arvesse Eesti Rahvusraamatukogu järjepidevust tema funktsioone täitnud, kuid teisi nimesid kandnud raamatukogudega, on siin loetletud Rahvusraamatukogu direktorid alates 1919. aastast, mil ametisse astus Riigiraamatukogu raamatukoguhoidja kohusetäitja Hans Reinhold Roos.

Nimi Eluaastad Ametiaja algus Ametiaja lõpp
Riigiraamatukoguhoidja
Hans Reinhold Roos (kohusetäitja) 1919 1920, november
Riigiraamatukogu juhatajad
Nikolai Päts (18711940) 1920, 6. november 1924, 1. detsember
August Friedrich Nuth 1924, 1. detsember 1926, 27. november
Riigiraamatukogu direktorid
Richard Heinrich Övel 1927, 1. jaanuar 1936, 1. oktoober
Gottlieb Peeter Ney (18811973) 1936, 1. oktoober 1940, 17. juuli
Bernhard Veimer (19061973) 1940, 17. juuli 1941, 6. august
Tallinna Keskarhiivi direktor
Arnold Soom (19001977) 1941, 5. september 1944, september
Riigiraamatukogu direktor
Helene Johani (19031999) 1944, 31. mai 1944, 25. august
ENSV Vabariikliku Raamatukogu direktor
Helene Johani (19031999) 1944, 25. august 1945, 2. september
ENSV Riikliku Avaliku Raamatukogu direktorid
Helene Johani (19031999) 1945, 2. september 1953, 4. juuni
Richard Aare 1953, 4. juuni 1955, 13. september
ENSV Riikliku Raamatukogu direktorid
Richard Aare 1955, 13. september 1966, 1. märts
Boris Mikk (19222007) 1966, 17. mai 1971, 10. september
Ludmilla Rass (kohusetäitja) (19192014) 1971, 1. oktoober 1972, 6. september
Viivi Kuuspere (1938–) 1972, 6. september 1976, 6. detsember
Rein Koppelmann (19412014) 1976, 6. detsember 1984, 2. aprill
Ivi Eenmaa (1943–) 1984, 23. aprill 1988, 13. oktoober
Rahvusraamatukogu direktor
Ivi Eenmaa (1943–) 1988, 13. oktoober 1991, 13. märts
Rahvusraamatukogu peadirektorid
Ivi Eenmaa (1943–) 1991, 13. märts 1998, 31. august
Tiiu Valm (kohusetäitja) (1952–) 1997, 1. juuni 1998, 1. september
Tiiu Valm (1952–) 1998, 2. september 2008, 15. september
Janne Andresoo (1965–) 2008, 16. september 2023, 15. september

Allikad muuda

Välislingid muuda