Tiiu Kuurme

kasvatusteadlane

Tiiu Kuurme (sündinud 13. mail 1953[1] Kosel[2]) on eesti kasvatusteadlane.

Tiiu Kuurme 2021. aasta Arvamusfestivalil

Tiiu Kuurme arvates on tema kutsumuseks läbi teadliku elu olnud mõtelda, lugeda ja kirjutada. Uurimise valdkondadeks on alternatiivpedagoogika, üldkasvatusteaduslikud teooriad, väärtuskasvatus, sugupoole ja hariduse suhted. Alates 1976. aastast on Tiiu Kuurme avaldanud rohkesti perekonna-, kooli- ja kasvatusteemalisi ning üldist sotsiaalset problemaatikat puudutavaid artikleid ja esseesid.

Ta on avaldanud üle 140 teaduspublikatsiooni, osa neist rahvusvahelistes väljaannetes. Tiiu Kuurme on Eesti Rooma Klubi liige.

Elulugu

muuda

Haridus

muuda

4.–8. klassini õppis Tiiu Kuurme Koeru 8-klassilises koolis ja elas maal. 1971. aastal lõpetas ta Tartu 8. Keskkooli Vello Saage kirjanduse eriklassi. Tartu ülikoolis õppis eesti keelt ja kirjandust ning ajakirjandust, spetsialiseerudes kirjutama kasvatusest, haridusest ja koolist. 1976. aastal lõpetas ta Tartu Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna cum laude filoloogi-toimetustöötajana ja 1995. aastal omandas samas magistrikraadi. Doktorikraadi koolitegelikkuse ja haridusideestiku suhtest kaitses ta Oulu ülikoolis 2004. aastal.

Töökäik

muuda

Tiiu Kuurme töötas kõigepealt Tallinna Pedagoogilise Instituudi juures õppe-abitöötajana. Aastatel 1984–1990 töötas ta Pedagoogika Teadusliku Uurimise Instituudis teadurina ja aastatel 1990–1994 Tallinna Pedagoogikaülikooli arengu uuringute laboris teadurina. Aastatel 1995–2004 töötas ta TPÜ kasvatusteaduste teaduskonnas lektorina. Tallinna Ülikooli pedagoogikadotsent alates 2004. Tiiu Kuurme juhib Tallinna Ülikoolis kasvatusteaduse magistriõppekava.

Publikatsioonid (osaline)

muuda

Artiklid ja teaduspublikatsioonid

muuda
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: koolihindekujuline värav ehk giljotiin gümnaasiumitrepil, Postimees, 10. september 2017
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: mis loeb, kui loeb vaid raha?, Postimees, 27. november 2015
 • Toimetajad Tiiu Kuurme, Mare Leino, "Kasvatustegelikkuse ajakajalisi peegeldusi", 2015, AS Pakett
 • Kasemaa, Gertrud; Gender-based advantages and gender normality at school and in society: Views of Estonian students. In: Sustainable Development. Culture. Education. Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development: Daugavpilsi Ülikool, 2015
 • Essee: Tiiu Kuurme essee: vaimukultuur ja mahulised mõõtsuurused, Postimees Pluss, 23. oktoober 2015
 • Kasvatusteadlane: Keskajaga võrreldes oleme tõesti edenenud, Maaleht, 25. juuli 2015
 • Kasemaa, Gertrud; Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses. In: Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis: Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis; 1.ja 2. juuni 2015, Tallinn. (Toim.) Mari-Liis Sepper. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2015
 • Mõistete eluruum ja eluõigus, Õpetajate Leht, 30. aprill 2015
 • Tiiu Kuurme: hästi õppivad tublid tüdrukud, 4. märts 2015
 • Poolt ja vastu: kas koolis tuleks nutiseadmete kasutamine keelata?, Eesti Päevaleht, 24. jaanuar 2015
 • Tiiu Kuurme: Õppimise mõistmisest (4. osa), Haridus- ja Teadusministeerium, 20. jaanuar 2015
 • Õppimise mõistmisest (3. osa)III "Aita mul teha seda ise." Õppimine reformpedagoogilistes suundumustes, Haridus- ja Teadusministeerium, 19. jaanuar 2015
 • Tiiu Kuurme: Õppimise mõistmisest (2.osa), Haridus- ja Teadusministeerium, 16. jaanuar 2015
 • Tiiu Kuurme: Õppimise mõistmisest (1.osa), Haridus- ja Teadusministeerium, 15. jaanuar 2015
 • Õppimise mõistmisest. Haridusministeeriumi haridusportaal "Huvitav kool", 2015
 • Kooli sugupool ja sugupool koolis haridustegelaste tõlgendustes. Ariadne Lõng, XIV aastakäik(1/2), lk 101–118, 2014
 • Hindamine erinevates pedagoogilistes süsteemides. M. Jürimäe, A. Kärner, L. Tiisvelt (Toim.), Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine, (20 – ....). Tartu ülikool: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2014
 • Tiiu Kuurme ajalehes Müürileht: Poisid saavad andeks, 19. veebruar 2014
 • Kuurme: kooli erinevad mängureeglid, Tartu Naiste Varjupaik, 1. märts 2014
 • Tiiu Kuurme: Vaesus kui iseloomujoon, Maaleht, 8. märts 2014
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: mälestusi haridusest, Postimees, 16. märts 2014
 • Tiiu Kuurme: Koolist võõrandunud, Eesti Ekspress, 20. märts 2014
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: ühtehoidvat klassi peaks hoidma kui väärisasja, Postimees, 27.aprill 2014
 • Tiiu Kuurme: Hindamine kui võimuinstrument. Aga ihaldatud loovus?, Maaleht, 28. juuni 2014
 • Tiiu Kuurme: Kuidas küll Eestis juhiks juhtutakse?, Maaleht, 2. november 2014
 • Aja vaim ja vaimuta aeg, Õpetajate Leht, 19. detsember 2014
 • Kasemaa, G., Roots, E-M. Naised ja mehed ühiskonnas haridustegelaste pilgu läbi. Ü-M. Papp (Toim.). Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks, lk 43–58, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, 2013
 • Gertrud Kasemaa, Elo-Maria Roots, Poiste ja tüdrukute peab-pedagoogika., Ülle-Marike Papp (Toim.), Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks (57–88), Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, 2013
 • Roots, E-M., Kasemaa, G., "Loodus on meid selliseks teinud" ehk sooline essentsialism hariduses ja kasvatuses. Ü-M- Papp (Toim.), Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks, lk 89–110, Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus, 2013
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: ka suhtlemist peab õppima, Postimees, 9. veebruar 2013
 • Tiiu Kuurme: Kasvatusteaduste lahkumine, Eesti Ekspress, 1. aprill 2013
 • Autio, Tero; Mikser, Rain, Haridus. Mikser, Rain (Toim.), http://www.digar.ee/arhiiv/et/raamatud/103033 "Haridusleksikon", lk 69–77, Eesti Keele Sihtasutus, 2013
 • Kasvatus. Mikser, Rain (Toim.), "Haridusleksikon", lk 120–125, Eesti Keele Sihtasutus, 2013
 • Kasvatusteaduslikud paradigmad. Mikser, Rain (Toim.), "Haridusleksikon", lk 130–136, Eesti Keele Sihtasutus, 2013
 • School is like a hurdles track. School as described metaphorically by student teachers in their experiences and wishes. European Educational Research Assotiation – koduleht: ECER 2013, Creativity and Innovation in Educational Research; 9.–13. sept 2013, Istanbul
 • Dotsent: tunnen hirmu, et Langi ei sunnitagi tagasi astuma, sest rahval selles otsustamise õigust ei ole, 20. november 2013
 • Kasemaa, Gertrud (2013). "Poisid saavad andeks". Eesti haridustegelaste arusaamad nn. sugude korrast ja selle soostereotüüpe taastootvast mõjust koolikontekstis. In: Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud: Soouuringud Eestis: hetkeseis ja arengud. (Toim.) Annuk, Eve. Tartu: Eesti Kirjandusmuuseum, 18, 2013
 • Kuurme, Tiiu (kaasautor). Kas õpilased või poisid ja tüdrukud? Uurimus Eesti õpetajate ja haridustöötajate valmisolekust sootundlikuks õpetamiseks ja kasvatamiseks. Eesti Naisteühenduste Ümarlaua Sihtasutus. 2012
 • Kasvatusteadlane: koolikatsed loovad sotsiaalset ja hariduslikku kihistumist, 13. veebruar 2012
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: Haritud inimese hind, Eesti Päevaleht, 21. veebruar 2012
 • Kasvatusteadlane: muutustest on lapsed võitnud, aga ka kaotanud, Eesti Päevaleht, 25. veebruar 2012
 • Carlsson, Anu (2012). The Importance and Meaning of Learning at School in Students`Consciousness. International Education Studies, 5. väljaanne, nr 4, lk 166–178, 29. juuni 2012
 • Tiiu Kuurme: Kuhu kaovad koolist poisid?, Eesti Päevaleht, 31. august 2012
 • Merilin Kruuse, Teadlane: pelgalt nupule vajutamisega harjunud põlvkonnad pole valmis kohtuma tundmatuga, 4. november 2012
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: uus sõnavara alandab kooli ja õpetajat, Postimees, 24. november 2012
 • Riik tuleb inimesele vastu, kaigas käes, Maaleht, 7. detsember 2012
 • Peegel omaenese käte ja mõttega. Subjektiivseid tähelepanekuid hariduslistist. R.Juurak, R. Laja, K. Loogma (Toim.). Miks haridusmuutused visalt ellu jõuavad?, lk 67–83, Tallinn: Eesti Haridusfoorum, 2012
 • School as broken pair of binoculars. School as described metaphorically in the experiences and desires of students of pedagogic specialties., 126, 2012
 • Carlsson, Anu. "Koulu identiteetin muodostumisen tukena.", Kasvatus, 3, lk 232–242, 2011
 • Väärtusparadoksidest, väärtusvalikutest ja väärtusvõimalustest erinevate pedagoogiliste kontseptsioonide näitel. Tiiu Kuurme (Toim.). Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides, lk 71–103, Tallinna ülikool, 2011
 • "Kas sellist iseennast ma tahtsingi?", Larissa Jõgi, Kristiina Krabi (Toim.). "Raamat õppimisest. Õppides täiskasvanuks – õppimine erinevates perspektiivides", lk 164–181, Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut, 2011, ISBN 9789949290208
 • Kõneldud ja elatud väärtused erinevates pedagoogilistes kultuurides. Tallinna ülikool, kasvatusteaduste instituut: Tallinn University of Educational Sciences, 2011
 • Kuurme, Tiiu; Carlsson, Anu (2011). School in students`descriptions and questions: opportunities or limits?.
 • Haridus, kasvatus ja sugupool. Raili Marling (Toim.). Sissejuhatus soouuringutesse (238–272). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2011
 • Tiiu Kuurme, PISA – kas hariduseks piisab?, Forseliuse Sõnumid 19, 2011, lk 29–31
 • Carlsson, Anu, "The factors of well-being in schools as a living environment according to students' evaluation.", The Journal of Teacher Education for Sustainability, 12. köide, nr 2, lk 70–88, jaanuar, 2010
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: hinnatud laps, Postimees, 25. oktoober 2010
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: PISA-uuring – viltune nagu Pisa torn, Postimees, 11. detsember 2010
 • Student`s perceived role in school reality., Problems of Education in the 21st Century, 21. väljaanne, lk 83–95, 2010
 • Zur Schulwahrnehmung der estnischen SchülerInnen im Lichte der Pädagogik der guten Hoffnungen., Liimets, Airi (Toim.). Denkkulturen. Selbstwerdung des Menschen. Erziehungskulturen. Festschrift für Heino Liimets, lk 269–292, Frankfurt Maini ääres, Berliin, Bern, Brüssel, New York, Oxford, Viin: Peter Lang Verlag, 2010
 • ÕNNESTAV ÕPETUS, Toimetuskolleegium ja liikmed: Inger Kraav (esimees), Edgar Krull, Merle Taimalu, Karmen Trasberg, Kooli-mina ja soovide mina identiteedi autentsuse perspektiivis, lk 104–116, Tartu Ülikooli Kirjastus, ISBN 978-9949-19-337-0, 2010
 • Veisson, Marika & Kuurme, Tiiu Ülevaade väärtustest, väärtuskasvatusest ja moraalist. Nelli Jung ja Laura Lilles (Toim.). Väärtused koolieelses eas: Väärtuskasvatus Lasteaias, lk 9–26, Tartu Ülikooli eetikakeskus: Eesti Keele Sihtasutus, 2010
 • "Pilguheit soolisele tegelikkusele Eesti haridussüsteemis.", Marling, R., Järviste, L., Sander, K. (Toim.). Teel tasakaalustatud ühiskonda. Naised ja mehed Eestis II, lk 127–137, Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2010, ISBN 978-9949-9063-2-1
 • Kuurme, Tiiu; Carlsson, Anu. Should I want to take part of it?" Students' opinions about school environment as a place of welfare. 8th International JTEFS/BBCC Conference, Pariis, 2010
 • "Hariduse tervis ja terviklik inimene", Forseliuse Sõnumid, 18, 21–24, 2010
 • Tiiu Kuurme: sirp ja vasar ning sugupoolte sõda, 14. märts 2009
 • Tiiu Kuurme: teadlasest on saanud teadustöötaja, 30. juuni 2009
 • Arvamus: Tiiu Kuurme: kahjustatud kasvatus, Postimees, 16. detsember 2009
 • Peab-pedagoogika ja sihiseadmise eetika. M. Sutrop, P. Valk, K. Velbaum (Toim.). Väärtused ja väärtuskasvatus. Valikud ja võimalused 21. sajandi Eesti ja Soome koolis, lk 159–174, Tartu: TÜ Kirjastus, 2009
 • "Koolmeistri kuju E. Vilde loomingus", Livia Viitol (Toim.), Igihaljas Vilde, lk 13–19, Tartu: Eesti Kirjanduse Selts,2009
 • Carlsson, Anu, Non scholae, sed vitae discimus. The Meaning of School Learning in the Minds of Students., 2009
 • Tiiu Kuurme: müüa, laenata, sigida, õgida, Tallinna Ülikool Üliõpilaskond, 2.06.2008
 • TIIU KUURME: Miks kool poistele ei meeldi?, Eesti Päevaleht, 19. september 2008
 • The ideals of education and students’ school experiences., Problems of Education in the 21-st Century, 7. väljaanne, lk 71–80, 2008
 • Students’ interpretations of the role of student: what about sustainability?, Teacher Education / Mokytojų ugdymas, 9. väljaanne, lk 5–20, 2008
 • "Kasvatuse kaksikloomus ja dialoogi ilu", Haridus, lk 9–15, 2008
 • "Kus nad end koolis leiavad?", lk 156–174, Loone Ots (Toim.). "Uued ajad – uued lapsed", Tallinn, TLÜ kirjastus: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2008
 • Das Recht auf Bildung in der estnischen Gesetzgebung und dessen Anwendung in der Praxis. Atlas on Freedom in Education in Europe, 1–6, 2008
 • "Pedagoogilisel maastikul ei peaks valitsema kõrb, vaid mitmekesisus.", Põhikool annab põhja: Põhikool annab põhja. 11. ja 12. jaan. 2008, Eesti haridusfoorum Väimelas. (Toim.) Olav Aarna (koostaja), toim. Raina Vürmer, Heiki Koov. Tallinn: Haridusfoorum:, 92–99, 2008
 • Carlsson, Anu, "Missä ja kenenä he löytävät itsensä koulussa? In: Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. : Suomen kasvatustieteelliset päivät 27–28.11.2008, Turun opettajankoulutuslaitos, 2008
 • Carlsson, Anu, "Missä ja kenenä he löytävät itsensä koulussa?", (Suomen kasvatustieteelliset päivät 27.-28.11.2008), Turun opettajankoulutuslaitos, 2008
 • "Riigikoolil on waldorfkoolilt palju õppida", Pere ja Kodu, 10, 38, 2008
 • Possible Developments of Students`Identity in School Reality., Hytönen, Juhani (Toim.). Education for Demokracy as a Part of Education for Sustainable Development, lk 167–176, Helsingi: Helsinki University, 2007
 • Students' Approaches to Education in the Framework of the Experienced School Reality., Education and Sustainable Development, 2, lk 191–204, 2007
 • Tiiu Kuurme: täiskasvanute elu ei veena enam noori, Sakala, 5.04.2007
 • Koolimaailm vastasseisude ristumistes. Eesti kool 21. sajandi algul: kool kui arengukeskkond ja õpilase toimetulek, lk 245–261, Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007
 • Kooli dilemmad ja paradoksid, A. Pulver (toim.), Interdistsiplinaarsus sotsiaalteadustes II Eesti sotsiaalteaduste VI aastakonverents (80–89). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus, 2007
 • "Õpilaste käsitusi haridusest kogetud koolitegelikkuse taustsüsteemis.", Inger Kraav, Rain Mikser (Toim.). Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses, lk 46–57, Tartu: Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, 2007
 • The world is a question, a child is an answer. Student`s perceived role in school reality., 01133435525, Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Ghent, 19.–21. september 2007
 • Õpilaste tõlgendusi oma rollist kasvatuse muutunud rõhuasetuste taustal., Eesti sotsiaalteaduste VII aastakonverents. Eesti pärast Euroopa Liiduga ühinemist. Teeside kogumik: ESAK VII Eesti pärast Euroopa Liiduga Ühinemist. 23.-24. nov 2007. [Tartu Ülikool], 2007
 • Inimene kui vabadusele pürgiv sõltuja, Haridus, 3-4/2007
 • "Palgaarmee naisena sündinuile", Ariadne Lõng, 2005/2006(1/2), lk 130–137, 2006
 • "Influences of School Reality on the Development of Students` Identity", Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development, Coference guide : JTET Conference Sustainable education, 2. juuni, Helsingi: Helsingi Ülikool, 2006
 • Bildungin mahdollisuudesta oppilaiden koulukokemuksien valossa., Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat – mitä jäljellä? : Suomen kasvatustieteelliset päivät. Oulun Yliopisto, 24–25. nov, Oulu: Oulun Ylipisto, 2006
 • "Koolimaailma vastasseisud ja kooli hajuv identiteet", Kool kui arengukeskkond ja õpilaste toimetulek. Teeside kogumik: Tallinn: Tallinna Ülikool, 2006
 • "Kuidas mõista vabadust hariduses?", Haridus, 9–10, lk 4–9, 2006
 • "A esli tšelovek eto spjaštšii bog?", Raduga, 2, lk 149–152, 2006
 • "Inimese holistilisus kui väljakutse koolitegelikkusele", Haridus muutuste ja traditsioonide keerises : [artiklikogumik], lk 10–12, Tartu: Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts, 2005
 • Sissejuhatus tehnoloogilise lapsepõlve teemadel raamatule "Indigolapsed" . Tõugu, Armen; Soans, Kerttu (Toim.). Indigolapsed : kas uus põlvkond?, lk 6–10, [[[Puhja]] (Tartumaa)]: Väike Vanker, 2005
 • "Õpilase identiteedivõimalusi koolitegelikkuses", Haridus, 6–7, lk 7–10, 2005
 • "Human Holisticism as a challenge to school reality. Sustainable development.", Culture. Education, CD-proceeding, -ei ole, CD ROM, 2005
 • Tervis, inimolemise terviklikkus ning kooliargipäev., Laste ja noorukite tervis – 10 aastat laste ja noorukite riiklikku programmi. : Seminar "Vaimne keskkond koolis" Tervise Arengu Instituut 6. okt 2005, toim. K. Lepp. Tallinn: Tervise Arengu Instituut, 2005
 • Krimmi eestlaste laste kasvukeskkond = O srede, v kotoroi vospitõvalis deti krõmskih estontsev . Viitol, Livia jt. (Toim.). Krimmi kogumik II : konverentsi "Eestlased XIX–XXI sajandil Krimmis" ettekanded (9.–10. septembril 2004 Simferopolis) = Крымский сборник : доклады конференции "Эстонцы Крыма XIX-XXI века" (9.-10. сентября 2004 г., Симферополь), lk 211–233, Tallinn ; Tartu: Eesti Keele Sihtasutus,
 • "C bogom ili bez boga", Raduga, 4, lk 123–127, 2005
 • "Prehodjaštšee i vetšnoje v vospitanii", Raduga, 3, lk 90–103, 2005
 • "Teenida haridussüsteemi – kas ahistus või äng?", Haridus, 2, lk 12–13, 2005
 • "Õpilase mina mõjupiirid kooliargipäevas", Estonian Social Science Online, 11, 2005
 • Liimets, Airi toim., koost.; Ruus, Viive-Riina toim., koost., "Õppimine mitmest vaatenurgast", "Õppimine kui kogemus", lk 60–71, Tallinn: Tallinna Pedagoogiline Ülikool, 2004, ISBN 9985583221
 • Ajalik ja ajatu kasvatus . Kasvatusteadused muutuste ajateljel : sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide II teaduskonverents : 25.-26. aprillil 2003 TPÜ-s : artiklite kogumik, lk 13–29, Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2004
 • "Õpilase mina mõjupiirid kooliargipäevas", Eesti Euroopas : uued väljakutsed sotsiaalteadlastele: Eesti sotsiaalteaduste V aastakonverents : 12.-13. novembril Tartus :annotatsioonikogumik (41). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2004
 • Vilu, Raivo; Barkalaja, Anzori; Kasuri, Ott; Laius, Agu; Lauristin, Marju; Levald, Heino. Põletavad hariduspoliitika probleemid Eestis [õhtused kõnelused] . Elu ja õppimine: elukestva õppe toetamine : 7.-8. detsember 2001, Viljandi : ettekannete ja sõnavõttude kogumik / Eesti Haridusfoorum; [koostaja Viive Jüriso; toimetaja Ene Sepp; eessõna Raivo Vilu], lk 50–68, Tallinn : Eesti Haridusfoorum ,: /.../, 2002
 • Koostanud Tiiu Kuurme ja Sirje Priimägi, "Competing for the Future: Education in Contemporary Societies", Contributions of the Colloquium of the European Forum for Freedom in Education, tõlkinud Ulve Kala ja Urve Läänemets, eesti keelest tõlkinud Kirill Lebed, TPÜ kirjastus, 2002
 • "Kas vabadus hariduseks on ka haridus vabaduseks?", Sirp, 22.03.2002
 • "Is freedom for education also education for freedom?", Education in modern world (94–105). Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2002
 • Priimägi, Sirje toim, Introduction. Education in modern world, lk 5–8, Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2002
 • "Kolm unustatud väljakutset institutsionaliseeritud haridusele [3. kasvatus, haridus ja kultuur].", Sotsiaal- ja kasvatusteaduste dialoog ja ühishuvid : sotsiaal- ja kasvatusteaduste doktorantide I teaduskonverents 18.-19. aprillil 2002 TPÜ-s : artiklite kogumik / Tallinna Pedagoogikaülikool; koostanud Aira Lepik ja Katrin Poom-Valickis, lk 211–237, Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2002
 • Liimets, Airi, "Über Menschsein in der heutigen Welt.", Kuurme, Tiiu; Priimägi, Sirje (Toim.). Competing for the future: education in contemporary societies : contributions of the Colloquium of the European Forum for Freedom in Education, lk 147–154, 2002 Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2002
 • Kasvatusest Õplehele.doc: "Kui saaks kasvatuse tagasi", Õpetajate Leht, 19. oktoober 2001; "Kasvatuse võim ja võimetus" , lk 11–15, 2001
 • "Zeitgeist und Reformpädagogik.", In: Integration als Problem in der Erziehungswissenschaft / herausgegeben von Airi Liimets: (Toim.) Hrsg. Gerd-Bodo Reinert; Irena Musteikiene; Jüri Orn. Frankfurt am Main [etc]: Peter Lang Verlag, (Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft ; Bd. 5), lk 87–94, 2001
 • "Tulge tagasi, et minna edasi improvisatsioon haridusest ja kasvatusest Heideggeri olemisfilosoofia ühe põhimõiste Sorge avaldumisviisina.", Kasvatus ja aated : artiklite kogumik (77–84). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001
 • "Mõttekäik eesti õpetaja haritlaseks olemisest.", Haridus, 6, lk 2–3, 2001
 • "Etüüd õppimise ja kogemuse vahemaastikel", Sirp, 23.03.2001
 • Reageering Lembit Õunapuule.doc: "Ehk on inimene magav jumal?", Õpetajate Leht, 16. märts 2001; "Kasvatuse võim ja võimetus", lk 24–27, 2001
 • Hermeneutika tagasitulek.doc: "Hermeneutika tagasitulek", "Kasvatuse võim ja võimetus", lk 28–34, 2001
 • "Kuidas hoida kodu?", Pere ja Kodu, 4, lk 66–68, 2001
 • "Haridus – elu või elamise jaoks?: sissevaade Sai Baba õpetusse haridusest.", Kooruke ja Iva, 2, lk 9–13, 2001
 • "KAS MAA VÕIB TEADA MIKS TAL ON JANU?", Õpetajate Leht, 19. jaanuar 2001; "Kasvatuse võim ja võimetus", lk 21–23, 2001
 • "Johannes Käis and child-centered curriculum in Estonia.", Educating Children for Democracy, 1(1), 28–31, 2000
 • "Õppimine kui loobumus õppimine diskursiivse praktikana üliõpilaste vaateviisis.", Kõnelev ja kõneldav inimene : Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus : artiklite kogumik, lk 183–204, Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 2000
 • "Rühmatöö võimalusi.", Õppejõudu otsimas : valik artikleid kõrgkoolis õpetamise metoodikast ja teooriast (lk 179–196). Tallinn,: Eesti Humanitaarinstituut, 2000
 • "Etüüd õppimise ja kogemuse vahemaastikel", Haridus ja sotsiaalne tegelikkus : artiklite kogumik / Tartu Ülikooli pedagoogika osakond, lk 67–74, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 2000/ Sirp 2001
 • Kodu.doc "Kodu – vastuseis või vastukaja", Kodu Eesti ühiskonnas ja kultuuris : [konverents : mai 2000, Tartu] / Perekasvatuse Instituut, TÜ pedagoogika osakond ; toimetaja Inger Kraav (-). Tartu: Tartu Ülikool, 2000
 • "Hea haridus alternatiivkoolist? : [alternatiivkoolidest ja peamistest suundadest alternatiivpedagoogikas: avatud õpetus, Montessori-pedagoogika, Waldorfi ehk Steineri pedagoogika, Freinet' pedagoogika, vabad alternatiivkoolid, Jena-Plaan-pedagoogika, Landschulheim-tüüpi internaatkoolid, kool kui linn]", Pere ja Kodu, 3, 28–29, 2000
 • "Kool, mis ei hävita uudishimu [alternatiivkooli erinevus tavakoolist].", Pere ja Kodu, 2, 16–18, 2000
 • Aja vaim ja reformpedagoogika.doc, "Aja vaim ja reformpedagoogika", Akadeemia, nr 9, lk 2381–1270, 1999[3]
 • "Õppija kogemus kui kooli humaniseerimise keskne probleem", Tallinn: TPÜ Kirjastus, 1999
 • "Eneseotsingute epopöa. Haridus ja kasvatusväärtused ühiskonnas : artiklite kogumik", lk 63–68, Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1999
 • "Kasvatusest hermeneutilises vaateviisis" = About education in hermeneutical paradigm . Quo vadis, kasvatusteadus? : [7. Heino Liimetsa päevade raames toimunud kasvatusfilosoofilise konverentsi (1997, Tallinn) ettekannete kogumik] = Quo vadis, educational science? (120–133). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 1999
 • Tulviste, Peeter; Poom-Valickis, Katrin; Ruus, Viive-Riina; Jõgi, Larissa; Priimägi, Sirje; Kuurme, Tiiu, Noppeid Avatud Meele Instituudi, TPÜ Haridusuuringute Instituudi ja Omanäolise Kooli Arenduskeskuse konverentsilt "Õppimise võimalikkusest Eestis" (4.-5. mail 1999 Tallinnas, Sakala Keskuses). Kooruke ja Iva, 1, 26 – 27, 1999
 • "Hirmuvaba kooli nimel", Pere ja Kodu, 17. märts 1999
 • "Õpetaja ja õpilane kasvatustegelikkuses", Tiiu Kuurme: Situatsioon kui mõtestatud koolitegelikkus, TPÜ toimetised, TPÜ kirjastus, 1998
  • Orn, Jüri Kuurme, Tiiu toim ; Laherand, Meri-Liis toim (1998). Meie kasvatustegelikkuse väärtusest. Õpetaja ja õpilane kasvatustegelikkuses (lk 9 – 43). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus
  • Laherand, Meri-Liis, Kuurme, Tiiu toim; Laherand, Meri-Liis toim (1998). Mäng, töö ja õppimine eesti aabitsates. Õpetaja ja õpilane kasvatustegelikkuses (lk 134 – 156), Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus
 • Kuidas võiks saada õpetajaks? (Tiiu Kuurme), Õpetajate Leht, 1998
 • "Zeitgeist und Reformpädagogik. Erziehungswissenschaft als eine integrative Wissenschaft.", Integratsionsprobleme in der Erziehung / Pädagogische Universität Tallinn ; Hrsg. von Meri-Liis Laherand ; Airi Liimets ; Liimets-Sorokin, Reet = The educational science as an integrative science and integration issues in education (S. 68–70). Tallinn: Tallinna Pedagoogikaülikooli Kirjastus, 1998
 • Raamat: "Õpetaja ja õpilane kasvatustegelikkuses", Tiiu Kuurme: "Situatsioon kui mõtestatud koolitegelikkus", sarjast ACTA, TPÜ toimetised, TPÜ kirjastus 1998, ISBN 9985580443 
 • "Küberajastu lapsed", Pere ja Kodu, veebruar, lk 30–33, 1998
 • "Kuhu lähed, eliitkool?", Pere ja Kodu, aprill, lk 22–25, 1998
 • "Vaimsusekandjaks või kohanejaks?", Sirp, 20.11.1998
 • KOOLI HUMANISEERIMISE DILEMMAD.doc "Kooli humaniseerimise dilemmad", Akadeemia, nr6, lk 1261–1270, 1997
 • "Lapsepõlv Bildungis", Inger Kraav, Kristi Kõiv (Toim.). Lapse probleemid ja probleemid lapsega : artiklite kogumik = Child's problems and problems with child (56–62). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997
 • "Vabade inimeste looming", Pere ja Kodu, Märts, lk 29–32, 1997
 • "Lahkumine paradiisiaiast", Pere ja Kodu, august, lk 20–24, 1997
 • "Mõistus, käed ja süda sissevaade ühte uuendusmeelsete õpetajate eneseharimisüritusse", Kooruke ja Iva, nr 3-4, lk 25–28, 1997
 • LapsepSlv I.doc "Mälestusi paradiisiaiast", Pere ja Kodu, 8, 20–22, 24, 1997
 • "Mõrased pildid", Pere ja Kodu, september, lk 29–32, 1997
 • "Võrdlevalt Steiner- ja Freinet-pedagoogikast", Haridus, nr 5, 6, lk 28–32, 1996
 • "Pühitsuseta jäänud kuninglik tee subjektiivne sissevaade uue õppekava projekti kirjandusõpetusse", Kooliuuenduslane, nr 16, lk 48–50, 1996
 • "Kool kui mõtestatud elu", Pere ja Kodu, november, lk 27–29, 1996
 • "Kool kui lapse kogemusruum", Pere ja Kodu, 5/mai, lk 20–22, 1994
 • "Nyky-Viron lapseksi syntynyt", Pro Estonia, nr 2, lk 4–6, 1994[4]
 • Loomulik saab tulla vaid loomingu läbi [Soome Oulu läänis praktiliselt teostatava reformpedagoogika kirjeldus ja teoreetiline analüüs]. Kooliuuenduslane, nr 8(69), lk 62–68, 1994
 • "Naise olukord ja mehe iseloom. Feministlik essee.", Eesti Naine, 6, 6–7, 1993
 • Jaan Õispuu, Airi Liimets, Tiiu Kuurme, "Meenutame õpetaja Vello Saaget" – Haridus 1991, nr 9, lk 44–46
 • Reformpedagoogika suunaviit. Haridus, 1991, nr 4, lk 11–13, 27
 • "Teine elulugu" (Tartu 8. Keskkooli õpilased räägivad oma suhetest kirjandusega ja õpetaja Saagest) – Noorus 1985, nr 12, lk 5–7
 • "Usun ilusse inimeses" – Sirp ja Vasar, 18. veebruar 1983
  • Õpilase mina mõjupiirid kooliargipäevas, Estonian Social Science Online
  • Lapse kasvukeskkonna muutused ja kool Viljandi.doc. "Aja vaim ja olemise oskamine"
  • Erinevad alternatiivid tänases Eesti hariduses ja nende missioon (teesid)
Doktoritöö
Teadustekstid (sh konverentside ettekannete teesid)
 • 3 "Lapsepõlv Bildungis"
 • Kasemaa, Gertrud; Gender-based advantages and gender normality at school and in society: Views of Estonian students. 13th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education. Interplay of Traditions and Innovations in Education for Sustainable Development: Daugavpilsi Ülikool, 2015, 5–6. mai, 2015, Riia, Läti
 • Kasemaa, Gertrud; Soolised eelised ning sooline normaalsus koolis ja ühiskonnas eesti kooliõpilaste tõlgenduses. In: Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis: "Saatused ja staatused: soolisuse mõtestamine postsotsialistlikus Eestis", 1.ja 2. juuni 2015, Tallinn. (Toim.) Mari-Liis Sepper. Tallinn: Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium, 2015
 • Ajalookonverents "Ajatud ja ajalikud väärtused kasvatuses" Heimtalis. Tiiu Kuurme ettekanne "Aja vaimu jõud ja ajatuse vägi – kasvatusele mõeldes", 7. november 2014
 • konverents "Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses", 16.01.2009[5]
 • Carlsson, Anu (2009), Estonian and Finnish students` self-determination in the school reality (from point of view of being a wished self)., ECER 2009, Viini Ülikool, 25.–30.09.2009
 • Konverents: "Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses", Õpilaste käsitusi haridusest kogetud koolitegelikkuse taustsüsteemis. Inger Kraav, Rain Mikser (Toim.). Rahvuslik ja rahvusvaheline Eesti hariduses, 5.01.2007
 • Konverents "Pedagoogiline mitmekesisus võimalusena ja tegelikkuses", Tiiu Kuurme "Millest me räägime, kui kõneks on tulemus", 18.-19. mai 2007.[6]
 • Hariduse paradoksid ja vaateviis kasvatusele. IV Välis-Eesti kongress : 29.-30. juunil 1999 Tallinnas : ettekannete kokkuvõtted (20–22). Tallinn,: Välis-Eesti Ühing, 1999
 • Kui kõrgel on sinine taevas? Esimesed kooliastmed uuenevas põhikoolis : algklassiõpetajate üleriigilise konverentsi materjalid : 25.-26.03.1997 / Eesti Vabariigi Haridusministeerium; Tallinna Pedagoogiline Seminar (20–24). [Tallinn]: Eesti Haridusministeerium, 1997
 • "Kooli humaniseerimise dilemmad.", Eesti teadlaste kongress 11.–15. augustini 1996 Tallinnas : ettekannete kokkuvõtted / Eesti Teaduste Akadeemia ; koostaja : Aavo Aaviksaar, Tallinn: Teaduste Akadeemia Kirjastus
 • Arenev isiksus muutuvas maailmas : konverentsi teesid 10.-11. november 1995, "Kool kui kogemus, kool ja kogemus", Tartu Ülikooli Pedagoogikakeskus ; Eesti Akadeemiline Pedagoogika Selts ; Eesti Lugemise Ühing (28–30). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1995
Raamatud
 • Kõrgkooliõpik: Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt,"Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine, Õpetajakoolituse õppematerjal.", Tiiu Kuurme: 2. Hindamine erinevates pedagoogilistes süsteemides, lk 18–42, Eesti Ülikoolide Kirjastus, ISBN 978-9949-9538-1-3
 • "Kasvatuse võim ja võimetus. Valitud esseed kasvatusest", TPÜ kirjastus, 2003, ISBN 9985582675
  • Kultuuri hälviklaps.doc: "Kultuuri hälviklaps", lk 35–41
  • Kui ma laps olin.doc: "Lapse elusidemed tehnoloogilises tsivilisatsioonis ehk pessimistlik vaade tänaste laste kasvukeskkonnale", lk 63–73
  • Enesemõistmise epopöä. Tartu konverentsile 99..doc: "Eneseotsingute epopöa", lk 88–95
  • Kogumine ja kogemine – kaks võimalikku viisi mõista õppimis: "Kogumine ja kogemine – kaks võimalikku õppimisviisi, lk 119–123
  • "Etüüd õppimise ja kogemuse vahemaastikel", lk 127–135
  • Kool kui kliendifactory.doc: "Kool kui kliendi-factory", lk 155–159
  • Koolid, mis pyydsid parandada maailma.doc: "Koolid, mis püüdsid parandada maailma", lk 163–169
  • Täna enamlevinud alternatiivpedagoogilisi suundi.Tabel.doc: "Tänapäeval enamlevinud alternatiivpedagoogilisi suundi", lk 169–171
  • "Vaimsusekandjaks või kohanejaks?", lk 171–176.
 • Monograafia: "Õppija kogemus kui kooli humaniseerimise keskne probleem", TPÜ kirjastus, 1999, ISBN 9985581091

Teaduskorralduslik tegevus

muuda

Tunnustus

muuda
 • 1995 – parim kasvatusteaduste valdkonnas kaitstud magistritöö
 • 1996 – EAPS-i Heino Liimetsa nimeline aastapreemia
 • 1996 – TPÜ rektori aukiri TPÜ üliõpilastööde konkursil võitnud töö (Maria Jürimäe) juhendamise eest
 • 1998 – ajakirja Pere ja Kodu aasta parima artikli preemia
 • 1999 – EAPS-i aastapreemia parima teadustöö – kogumiku "Õpilane ja õpetaja kasvatustegelikkuses" koostamise ja toimetamise eest (koos Meri-Liis Laherannaga)
 • 2000 – EAPS-i aastapreemia parima teadustöö – kogumiku "Quo vadis, kasvatusteadus? Quo Vadis, Educational Science?" ühele autorile
 • 2000 – EAPS-i aastapreemia parima publitsistikakogumiku "Õppejõudu otsimas: Valik artikleid kõrgkoolis õpetamise metoodikast ja teooriast" ühele autorile
 • 2001 – EAPS-i aastapreemia parima teadustöö – kogumiku "Kõnelev ja kõneldav inimene. Eesti erinevate eluvaldkondade diskursus" ühele autorile;
 • 2002 – EAPS-i aastapreemia parima võõrkeeles publitseeritud teadustöö – kogumiku Integration als Problem in der Erziehungswissenschaft ühele autorile;
 • 2003 – TPÜ juhtkonna aukiri parima üliõpilastöö (Ingrid Hermet) juhendamise eest;
 • 2004 – Haridus- ja Teadusministeeriumi aastapreemia (5000 krooni) ja diplom ühele parimale kasvatusteaduslike tööde konkursil osalenud tööle/autorile – kasvatuse tuumküsimuste lahtimõtestamise eest esseistlikus stiilis raamatus "Kasvatuse võim ja võimetus"[10]
 • 2005 – aastapreemia ühiskonnateaduste ja kultuuri vallas, kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi preemia võõrkeeles avaldatud teadustöö kategoorias
 • 2010 – B. G. Forseliuse Seltsi kõrgeim auhind B. G. Forseliuse medal eesti kultuuri- ja hariduselu edendamise eest
 • 2012 – TLÜ rektori tänukiri üliõpilaste teadustööde konkursil haridusteaduste valdkonnas 2. koha saanud bakalaureusetöö eest (Rita Mets);
 • 2015 – kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi didaktilis-rakendusliku töö ja õpikute kategooria II preemia pälvisid koostatud kõrgkooliõpiku "Kujundav hindamine kui õppimist toetav hindamine" eest Tiiu Kuurme, Maria Jürimäe, Anita Kärner, Leelo Tiisvelt[11][12];
 • 2019 – Valgetähe V klassi teenetemärk[13]

Isiklikku

muuda

Tiiu Kuurme abikaasa on muusik ja õpetaja Tõnis Kuurme[14]. Ta on täiskasvanud poja ja tütre ema ja lisaks vanaema. Talle meeldib reisida, matkata looduses, kasvatada lilli, pildistada.[15]

Viited

muuda
 1. Riigikogu valimised 2015
 2. ETBL, kd 2, lk 190.
 3. AKADEEMIA nr 11 – 1999
 4. Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukogu andmebaasid[alaline kõdulink]
 5. 16.01.2009 Konverents "Lasteaiast ülikoolini- sootundlikkus hariduses", veebiversioon (vaadatud 8.11.2015)
 6. Homme algab konverents "Pedagoogiline mitmekesisus võimalusena ja tegelikkuses", veebiversioon (vaadatud 24.10.2015)
 7. Toetused Sotsiaalministeeriumi ja Avatud Eesti Fondi ühiskonkursil "Lasteaiast ülikoolini – sootundlikkus hariduses", veebiversioon (vaadatud 8.11.2015)
 8. EDUKO õpetajakoolituse analüüs, veebiversioon (vaadatud 8.11.2015)
 9. ELVL teadlaskogu, veebiversioon (vaadatud 8.11.2015)
 10. Minister Maimets autasustas parimaid pedagoogikateadlasi, Haridus- ja Teadusministeerium, 4. märts 2004, veebiversioon (vaadatud 24.10.2015)
 11. Haridus- ja Teadusministeerium, ministri Jürgen Ligi käskkiri, 2015.a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste kinnitamine, 14. aprill 2015 nr 155, Tartu, veebiversioon (vaadatud 27.10.2015)
 12. Aasta parimad haridusteadlased on selgunud 22. aprill 2015, veebiversioon (vaadatud 25.10.2015)
 13. Eesti riiklike teenetemärkide kavaleride andmebaas presidendi kantselei kodulehel (president.ee).
 14. Mari Paenurm, Herbert Kuurme – fenomeni algpõhjused on Jumalas, Eesti Kirik (ajakiri), 15.06.2011
 15. Sotsiaaldemokraatlik Erakond, Valimised 2015, 848 Tiiu Kuurme, Tallinn: Kesklinn, Lasnamäe ja Pirita, veebiversioon (vaadatud 24.10.2015)

Välislingid

muuda