Tervise Arengu Instituut

Tervise Arengu Instituut (TAI) on valitsuse asutatud teadus- ja arendusasutus, mis kogub, ühendab ja pakub eri allikatest pärit usaldusväärset teavet Eesti rahvastiku tervise kohta.

Instituut tegeleb rahvatervishoiu teadustöö ning terviseedenduse ja haiguste ennetusprogrammide ja -tegevuste väljatöötamise ning elluviimisega. Lisaks vastutab ta Eesti riikliku tervisestatistika ning viie rahvastikupõhise registri ja andmekogu (Eesti Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu, Surmapõhjuste register, Tuberkuloosiregister, Vähiregister ja Narkomaaniaravi andmekogu) haldamise eest.

Instituudi peamised tegevusvaldkonnad on järgmised:

Tervise Arengu Instituut on Maailma Terviseorganisatsiooni ning Euroopa Liidu rahvatervise programmide ja projektide koostööpartner. Instituut on ka rahvusvahelise rahvatervise instituutide assotsiatsiooni (IANPHI) asutajaliige.

Tervise Arengu Instituut loodi mais 2003 kolme asutuse – Eksperimentaalse ja Kliinilise Meditsiini Instituudi, Eesti Tervisekasvatuse Keskuse ning Rahvatervise ja Sotsiaalkoolituse Keskuse – ühendamisel.

Instituudi direktorid

muuda

Asukoht

muuda

Tervise Arengu Instituut asub Tallinnas aadressil Hiiu 42.

Välislingid

muuda

Tervise Arengu Instituudi hallatavad veebisaidid

muuda