Eesti Rooma Klubi

Eesti Rooma Klubi (lühend ERK) on poliitikaväline mõtlejate ühendus, mis on asutatud 9. jaanuaril 2001 Tallinnas.[viide?]

Eesti Rooma Klubi logo
Eesti Rooma Klubi logo

ERK liikmeteks on teadlased, silmapaistvad ühiskonna-, kultuuri- ja majandustegelased, keda huvitab Planeedi maa globaalne mõõde ja kes annavad oma panuse teadmistepõhise süsteemse maailmapildi kujundamisse ning selle propageerimisse.[1]Klubi eesmärgiks on tuua avalikkuse ette globaalse kandvusega probleeme, tulevikunägemusi ja -stsenaariume suhestatuna Eesti kultuuriruumiga ning taotleda üldsuse paremat mõistmist iga inimese vastutusest ühiskonna saatuse eest.

Eesti Rooma Klubi ühendab eri elualade asjatundjaid ja eristub sellega erialaliitudest. Just läbi erinevate teadmistepõhiste vaatenurkade püütakse anda holistiline tegelikkust peegeldav pilt sellest, kuhu oleme inimkonna tegevuse tagajärjel jõudnud ja millised on põhjus-tagajärg seosed nüüd ja tulevikus. Eesti Rooma Klubi on Eesti rahvuslik ühendus Rooma Klubi ülemaailmses võrgustikus. Katusorganisatsioon Rooma Klubi, mis on asutatud 1968 Itaalias, ühendab praegusi ja endisi riigipäid, ÜRO bürokraate, tipp-poliitikuid, diplomaate, teadlasi, majandustegelasi ja äriliidreid üle maailma. 2008. aastast asub Rooma Klubi peakorter Šveitsis Winterthuris.

Rooma Klubi aruanded (Reports to the Club of Rome) on nii Euroopa kui ka maailma poliitika- ja arengunõustajatele oluliseks suuniseks strateegiate koostamisel ja trendide teadvustamsel.[2][3][4] Üha rohkem püüab ERK suunata ja toetada poliitiliste otsuste teadus- ja teadmistepõhist kandepinda ka Eestis jäädes mittepoliitiliseks ja erahuvidest kõrgemal seisvaks ühenduseks. Eesti Rooma Klubi tegevus on avalik ja avalikkust teeniv.

ERK liikmeid on 40-50. Lisaks valitakse juhatus ja president.

Eestlastest on Rooma Klubi (CoR – Club of Rome) liige olnud Andres Tarand (CoR auliikmena).

Eesti Rooma Klubi avaldab oma liikmete ja toetajate artikleid, ettekannete ja arutluste salvestisi, jagab teavet sotsiaalmeedia ja uudiskirja vahendusel. ERK tegemisi on kajastatud arvukates tele- ja raadioesinemistes, ERK liikmed esinevad avalikus ruumis pidevalt oma artiklite ja sõnavõttudega.

Eesti Rooma Klubi trükistena on avaldatud 2018/2019 toimetised "Mõõt või meelevald" ja 2022 "Kasvu piirid" - Rooma Klubi esimese aruande tõlge eesti keelde.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Eesti Rooma Klubi MTÜ (27. mai 2020). "Põhikiri". roomaklubi.com/. Originaali arhiivikoopia seisuga 23. mai 2021. Vaadatud 23. mail 2021.
  2. Vt. the Club of Rome history
  3. The Club of Rome and the Sustainability Movement
  4. Final Warning: A History of the New World Order

Välislingid

muuda