Konverents (ladina keeles conferentia/conferre – kokku tooma) on riikide, ühiskondlike, parteiliste või teaduslike organisatsioonide esindajate kogunemised teatavate küsimuste arutamiseks ja otsustamiseks, informatsiooni jagamiseks, konsultatsioonide korraldamiseks. Kasutatakse laiemalt kui mõistet kongress.

Teaduskommunikatsiooni konverents ERMis 2016

Konverentsi iseloomulikud omadused on:

  • suuruselt väiksemad kui kongressid;
  • tähelepanu on suunatud rohkem teatud kindla probleemi käsitlusele;
  • puudub järjepidevus;
  • kindla päevakavaga;
  • korraldus sõltub tihti konkreetsest ainevaldkonnast;
  • tihti korraldatakse osa tegevusest väiksemates töörühmades ehk komiteedes.

Vaata ka muuda