Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu

Eesti erakond
(Ümber suunatud leheküljelt Põllumeeste Kogu)

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (enne 2011. aastat Põllumeeste Kogu) on Eesti erakond. Erakond loeb ennast 5. oktoobril 1921 asutatud ja Konstantin Pätsi, Jüri Uluotsa, Otto Tiefi jt juhitud Põllumeestekogude õigusjärglaseks.

Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu
Asutamine 1921, taasasutatud 1992
Liikmete arv 607 (01.06.2024)
Meediakanal Rahvuslik Koguja
Koduleht www.vabaduspartei.ee

1992. aastal said erakonna taastajad volituse eksiilis asuvatelt okupatsiooni-eelsetelt veel elusolevatelt erakonna juhatuse liikmetelt. Põllumeeste Kogu taastati Eestis 12. aprillil 1992 ning registreeriti ametlikult erakonnana 21. oktoobril 1992. Erakonna liige Hando Kruuv astus samal sügisel Toompeal resideeriva Riigikogu õiguspärasust mittetunnustava Eesti Vabariigi järjepidevusvalitsuse (nn Nõmme valitsus) liikmeks sotsiaal- ja siseministri ametikohal.

Erakonna ajaleht on Rahvuslik Koguja.

Aprillis 2012 langes erakonna liikmete arv alla 1000, kuid tõusis 18. mail taas tuhandeni. Erakonna nimekirjas on mitmeid surnud inimesi.[1]

Juhatus (valitud 16. oktoobril 2010)

muuda

Äriregistris olev juhatus (valitud 18. septembril 2011)

muuda

Liikmete arv

muuda
 • 1. juulil 2007 – 1434 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 15. novembril 2011 – 1022 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 4. jaanuaril 2012 – 1013 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 4. aprillil 2012 – 1005 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 7. aprillil 2012 – 997 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 8. mail 2012 – 994 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 18. mail 2012 – 1000 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 7. septembril 2012 – 996 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 31. detsembril 2012 – 996 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 25. novembril 2013 – 985 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)
 • 21. detsembril 2018 – 805 (allikas: Äriregistri teabesüsteem)

Osalemine valimistel

muuda

1992. aasta Riigikogu valimistel kogus Põllumeeste Kogu 13 356 häält (2,91%).

1995. aasta Riigikogu valimistel osales Põllumeeste Kogu valimisliidus Koonderakond ja Maarahva Ühendus, mis võitis valimised 174 248 häälega (32,23%). Riigikogu võimuliitu kuulus kaks PK parlamendisaadikut, erakonna esimees Eldur Parder ja Ülo Peets.

1999. aasta Riigikogu valimistel kogus Põllumeeste Kogu 2421 häält (0,5%).

2007. aasta Riigikogu valimistel osalesid Põllumeeste Kogu liikmed IRL-i nimekirjas, kuid Riigikokku ei pääsenud.

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel osales erakond oma nimekirjaga, milles oli kaks kandidaati: Mart Niklus ja Kalju Mätik.

Ajalugu

muuda

1995. aastal said kaks Põllumeeste Kogu liiget parlamendimandaadi, mis tagas erakonnale kindla sissetuleku ning kantselei pidamise võimaluse. Pärast seda, kui Põllumeeste Koguga liitus endine kaitsejõudude juht erukindral Aleksander Einseln, täienes erakond rohkem kui 500 liikmega.

5. septembril 1998 Paides toimunud suurkogul valiti 33-liikmeline volikogu ning erakonna esimeheks Aleksander Einseln (551 häält). Põllumeeste Kogu ühendas endaga ka väikeerakonna Eesti Kodu. Kavandati ühinemist Arenguparteiga, et koos minna 1999. aasta Riigikogu valimistele.

1998. aasta lõpus pandi Einselni asemele tagasi Eldur Parder. Selleks kutsuti seitsme lihtliikme poolt tagaselja kokku erakorraline suurkogu.

1998. aasta lõpus valitud juhatus: Jüri Erlich, Hando Kruuv, Ülo Lindpere, Kalju Mätik, Tõnu Ojamaa, Evald Ojaveer, Eldur Parder (esimees), Johannes Prants, Kalju Põldvere, Ago Pärn, Maia Randma, Andres Suija, Peeter Talvik, Risto Tanner, Jaan Turi.

Mati Kuusk esitas vastulause Tartu linnakohtu registreerimisosakonna kohtunikuabi (Süvi Lipp) otsusele, mille põhjal jäeti Aleksander Einselni esimeheks valinud Põllumeeste Kogu suurkogu dokumendid kõrvale ning põhikirja- ja seadusevastaselt kanti registrisse Eldur Parderi tiib. Vastulausele lisati 160 lehekülge tõestusmaterjali.[2]

2000. aastal valiti erakonna esimeheks Kalju Põldvere. Uueks läbirääkimiste partneriks sai Eestimaa Rahvaliit. ERLi poolt osalesid delegatsioonis erakonna auesimees Arnold Rüütel, esimees Villu Reiljan ja aseesimees Mai Treial. Põllumeeste Kogu esindasid auesimees Eldur Parder, esimees Kalju Põldvere, peasekretär Tõnu Ojamaa ja juhatuse liige Tiit Niinep. Kavatseti sõlmida kahe agraarpartei koostööleping, kuid sellest asja ei saanud.

4. augustil 2002 ühines Põllumeeste Koguga Konservatiivide Klubi. Uueks nimeks võeti Rahvuslik Konservatiivne Partei – Põllumeeste Kogu (RKP-PK) ja erakonna esimeheks valiti Mart Helme.

16. novembril 2002 otsustas RKP-PK erakorraline suurkogu liituda ka Eesti Iseseisvusparteiga, et koos minna 2003. aasta Riigikogu valimistele. Uue partei nimeks pidi saama Rahvuslik Konservatiivne Iseseisvuspartei – Põllumeeste Kogu (RKIP-PK).

Ühinemisprotsess katkes, kuna Einselni vastased hoidsid ära ka Konservatiivide Klubiga seotud juriidilised toimingud. Uue erakonna teke jäi notariaalselt registreerimata, Mart Helme ja konservatiivid heideti erakonnast välja, esimehe kohusetäitjaks määrati Lembit Blauhut. Riigikogu valimistest jäädi kõrvale.

18. juunil 2005 valitud juhatus: Olev Ait, Anne Eenpalu, Rein Koch (peasekretär), Hando Kruuv, Kalju Mätik, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa (esimees), Ants Seim, Villu Soop, Andrus Suija. Kalju Põldvere nimetati auesimeheks.

3. jaanuaril 2006 kirjutasid Põllumeeste Kogu, Eesti Demokraatlik Partei ja Eesti Iseseisvuspartei alla rahvuslike erakondade ühinemisleppele, et minna ühise erakonnana 2007. aasta Riigikogu valimistele. Põllumeeste Kogu ohjavad isikud võtsid juba sama kuu lõpus leppelt oma allkirja tagasi ja ühinemine ebaõnnestus.

28. aprillil 2006 sõlmis Põllumeeste kogu koostööleppe erakonnaga Isamaaliit.

9. oktoobril 2006 alustas Põllumeeste Koguga koostööläbirääkimisi ühinemiseks ning ühiselt valimistele minekuks Erakond Eestimaa Rohelised. 15. oktoobril 2006 pakkus loodav Isamaa ja Res Publica Liit Põllumeeste Kogule aga omakorda uue ühinemislepingu. Pärast kummagi ettepaneku kaalumist allkirjastas Põllumeeste Kogu 25. oktoobril 2006 ühinemislepingu IRL-iga. IRL-i suurkogu kiitis ühinemise heaks mais 2007.

2008. aasta alguses plaanisid Põllumeeste Kogu, Eesti Demokraatlik Partei ja Eesti Iseseisvuspartei uuesti ühinemist. Ühinemiskatse jooksis 6. mail 2008 ummikusse.

16. aprillil 2008 võttis Põllumeeste Kogu suurkogu vastu lõpliku otsuse loobuda liitumast IRL-iga.[3] Erakonna esimeheks valiti Rein Koch.

Põllumeeste Kogu sõlmis koostöölepingu Libertas Eesti Erakonnaga (endine Demokraatlik Partei), et minna ühiselt europarlamendi valimistele, ja otsustas selle põhjal 4. märtsi 2009 suurkogul võtta uueks nimeks Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu (EVP-PK). Ühinemisest ei tulnud midagi välja.

24. novembril 2009 kirjutasid Põllumeeste Kogu ja ERSP taasasutav grupp alla ühinemislepingule, mille põhjal moodustus jaanuaris 2010 erakonnas ERSP ühendus. Liitujad tõid kaasa poliitilise elavnemise ja käivitati kampaaniatoimkond, et olla edukas 2011. aasta Riigikogu valimistel. Rahvuslike jõudude koondamiseks kutsuti kokku ka iseseisvuslaste ümarlaud.[4]

12. juunil 2010 valitud juhatus: Hando Kruuv, Leho Lamus (peasekretär), Kalju Mätik, Mart Niklus, Tõnu Ojamaa, Valdo Paddar (esimees), Veiko Rämmel, Ormes Tamm ja Aarne Toomsalu.[5]

16. oktoobril 2010 valiti erakonna esimeheks Leho Lamus ja valiti uus juhatus,[6] mida Tartu Maakohtu registriosakonna kohtunikuabi Süvi Lipp keeldus tunnistamast õiguspäraseks. Alles pärast seda, kui Tartu Ringkonnakohus oli kinnitanud 14. märtsil 2011 juhatuse volitusi ja tühistas Süvi Lipu määruse, ning 13. juunil 2011 tegi samasisulise lahendi Riigikohus, kandis registriosakond lõpuks 6. juulil 2011 juhatuse äriregistrisse (Kandemäärus kohtulahendi täitmiseks).[7] Viivituse tõttu ei saanud erakond Riigikogu valimistel osaleda. Vahemärkusena olgu mainitud, et Riigikohus ei võtnud apellatsioonkaebust käsitlusse, seega ei teinud Riigikohus mingeid lahendeid vaid saatis Tartu Ringkonnakohtu määruse Tartu Äriregistrile täitmiseks. Seda ka viimane tegi! 14. aprillil 2011 pidas erakonna Eesti Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu oma korralise suurkogu, ja valis juhatuse, kinnitas oma nimeks juba varem kasutusel olnud kuid registrisse kandmata nime ja valis ka juhatuse. 5. augustil 2011 tegi Süvi Lipp määruse, millega kandis selle äriregistrisse, samas kustutades 16. oktoobril valitud juhatuse uuesti kandest. Ühtlasi viidi juhatus Tartust üle Tallinna. Erakonna juhatus kutsus 18. septembril 2011 kokku erakorralise suurkogu mille päevakorras oli erakonna esimehe, revisjoni ja aukohtu valimised, esimehe kandidatuuriks seadis end üks kandidaat, uueks esimeheks valiti Aarne Toomsalu.[8]

Senine Leho Lamuse juhitav erakonna juhatus Tartus tegutseb Riigikohtu 13. juuni 2011 otsuse alusel edasi. Juhatus on esitanud Tartu Maakohtusse ka taotluse tühistada registriosakonna kohtunikuabi Süvi Lipu määrus, mille põhjal kustutati juhatus põhikirja- ja seadusevastaselt kandest ning registrisse kanti kõrgemates kohtuinstantsides kaotanud tiib.

2012. aasta 12. novembril saatis erakondade rahastamise järelevalve komisjon Harju maakohtu registriosakonnale märgukirja, kus juhtis tähelepanu, et Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu liikmete arv on langenud alla seaduses nõutava piiri. Komisjoni esimehe Ardo Ojasalu sõnul ei täitnud partei ka erakonnaseadusest tulenevat teist kohustust avaldada oma kodulehel liikmemaksude ja annetuste kvartalipõhiseid aruandeid[9] ning seetõttu palus komisjon Harju maakohtu registriosakonnal kaaluda võimalust erakonna registrist kustutamiseks.[10] 2013. aasta 25. novembril oli Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu jätkuvalt Harju maakohtu registris.[11]

Viited

muuda
 1. "Erakonnad". Originaali arhiivikoopia seisuga 23. juuli 2011. Vaadatud 7. aprillil 2012.
 2. Maamehed käivad kohut
 3. Põllumehed loobusid IRL-ga ühinemast, Postimees, 16. aprill 2008
 4. "Vabaduspartei-PK kutsub kokku iseseisvuslaste ümarlaua". Originaali arhiivikoopia seisuga 19. aprill 2010. Vaadatud 12. augustil 2010.
 5. Vabaduspartei uuteks juhtideks valiti 1988. aasta ERSP liikmed[alaline kõdulink]
 6. Suurkogul valiti uueks esimeheks Leho Lamus[alaline kõdulink]
 7. Vabaduspartei kanti täna Riigikohtu lahendi alusel erakondade registrisse[alaline kõdulink]
 8. "Rahvusliku erakonna üks tiib vahetas esimeest". Originaali arhiivikoopia seisuga 15. detsember 2011. Vaadatud 30. septembril 2011.
 9. "Vabaduspartei – Põllumeeste Kogu koduleht, aruanded". Originaali arhiivikoopia seisuga 2. detsember 2013. Vaadatud 25. novembril 2013.
 10. Vabadusparteid – Põllumeeste Kogu ähvardab sundlõpetamine
 11. "Äriregistri teabesüsteem". Originaali arhiivikoopia seisuga 23. juuli 2011. Vaadatud 25. novembril 2013.

Välislingid

muuda