Eestimaa Rahvaliit

Eestimaa Rahvaliit (lühend ERL) oli agraarpartei Eestis.

Eestimaa Rahvaliit
People's Union of Estonia
Rahvaliit Logo.svg
endine Eesti erakond
Asutamine 1999/2000
Lõpetamine 2012 (juriidiliselt jätkus EKRE-na
Peakorter Tallinn
Ideoloogia Agrarism
Konservatism
Paremtsentrism
Europarlamendi fraktsioon Liit Rahvusriikide Euroopa Eest
Meediakanal Hooliv Eesti

Erakond moodustati, kui Eesti Maarahva Erakond võttis 1999. aastal uueks nimeks Eestimaa Rahvaliit ja sellega liitus alates 2000. aastast veel kolm väikest parteid. Rahvaliit oli asutamisest kuni 2011. aastani esindatud Riigikogus ja vahemikus 2003–2007 ka riigivalitsuses. Eriti edukad oldi kohalikel valimistel. Alates 2006. aastast hakkas erakonna populaarsus kahanema ja sisemised vastuolud kasvama, mis viis suure hulga juhtivate liikmete lahkumiseni ja partei 2011. aasta valimistel parlamendist välja langemiseni. 2012. aastal reorganiseeriti Rahvaliit Eesti Konservatiivseks Rahvaerakonnaks.

Juhtimine ja ülesehitusRedigeeri

Rahvaliidul olid kõigis 15 maakonnas oma maakonnaorganisatsioonid, lisaks eraldi organisatsioonid Tallinna, Tartu ja Narva linnas – kokku 18 allorganisatsiooni ligikaudu 9400 liikmega. Erakonda juhis parteiliikmete kongress, mis toimus vähemalt kord aastas. Kongressidevahelisel ajal juhtis erakonda volikogu ja kongressi poolt valitud juhatus.[1][2]

Rahvaliidul oli ka naisühendus Epp,[3] eakateühendus Tegusad[4] ja ligi 3000-liikmeline noortekogu (MTÜ Rahvaliidu Noored), mille asutaja ja ülesehitaja oli hiljem erakonna esimeheks valitud Karel Rüütli.[5]

Eestimaa Rahvaliidu esimehedRedigeeri

IdeoloogiaRedigeeri

Eesti poliitilisel maastikul on Rahvaliitu liigitatud tsentristliku või vasaktsentristliku[7][8] erakonnana, mis esindas eelkõige maarahva huve. Tõnis Saartsi hinnangul võib Rahvaliitu klassifitseerida kui konservatiivset agraarparteid (maaparteid), mis erinevalt oma järglasest EKRE-st hoidus igasugustest paremäärmuslikest tendentsidest.[9] Rahvaliit keskendus maa- ja linnainimeste vahelisele sotsiaalsele lõhele, püüdes maapiirkondade ja väikelinnade elanike hääli. Partei domineeriv narratiiv väitis, et Eesti regioonide vahel on suur ebavõrdsus, eriti maapiirkondades, ja seega on vaja erakonda, mis soodustaks regionaalset ja ühiskondlikku võrdsust.[10] Rahvaliitu on iseloomustatud ka kui paremtsentristlikku parteid.[11]

Erakonna ajaluguRedigeeri

Eesti Maarahva Erakond (1994–1999)Redigeeri

Rahvaliidu eelkäija, Eesti Maarahva Erakond (EME), kasvas välja Eestimaa Maarahva Kongressist[12] ja asutati 29. septembril 1994. Partei esimeheks valiti Arnold Rüütel. 1995. aasta Riigikogu valimistel sai valimisliit, mille koosseisus EME kandideeris – Koonderakond ja Maarahva Ühendus –, 32,2% häältest ja 41 kohta parlamendis.[6] Ajavahemikus 1995–1999 oldi osalised valitsuskoalitsioonides (Tiit Vähi teine valitsus, Tiit Vähi kolmas valitsus, Mart Siimanni valitsus).[13] 1996. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osales EME 9 omavalitsuses oma nimekirjaga ja 18 omavalitsuses valimisliidus.[14] Samal aastal peeti liitumisläbirääkimisi Eesti Maaliiduga (EML) ja uue erakonna nimeks pidi saama Eesti Maarahva Liit, kuid ühinemisest ei saanud asja.[6]

1999. aasta Riigikogu valimistel said ühises[viide?] nimekirjas kandideerinud EME ja EML 7,3% häältest ja 7 kohta. Nimekirjas osalema oli kutsutud ka Arenguparteid ja Eesti Sinist Erakonda, aga need ei võtnud pakkumist vastu.[6] Sama aasta kohalikel valimistel osales EME 8 omavalitsuses oma nimekirjaga ja 1 omavalitsuses valimisliidus.[15]

Rahvaliidu eduperiood (1999–2005)Redigeeri

1999. aastal muudeti erakonna nimi Eestimaa Rahvaliiduks (ERL). 2000. aastal ühinesid Rahvaliiduga Eesti Maaliit ning Eesti Pensionäride ja Perede Erakond ja uueks esimeheks sai Villu Reiljan.[6] Auesimeheks sai Arnold Rüütel,[16] kes 2001. aastal valiti Eesti Vabariigi presidendiks.[1] 2002. aasta kohalikel valimistel osales Rahvaliit oma nimekirjaga 159 omavalitsuses.[17] 2003. aastal ühines Rahvaliiduga Erakond Uus Eesti.[6]

2003. aasta Riigikogu valimistel kogus partei 13,0% häältest, mis andis 13 kohta Riigikogus.[6] Ajavahemikus 2003–2007 osaleti valitsuskoalitsioonides (Juhan Partsi valitsus, Andrus Ansipi esimene valitsus).[18] 2004. aasta Euroopa Parlamendi valimistel anti Rahvaliidule 8% häältest, millest saadikukoha saamiseks ei piisanud.[19]

Rahvaliiduga ühinesid 2005. aastal endised keskerakondlased Toomas Alatalu, Robert Lepikson ja Jaanus Marrandi.[20] 2005. aasta kohalikel valimistel seati oma nimekiri üles 174 omavalitsuses, valla- ja linnavolikogudesse valiti kokku 755 rahvaliitlast,[21] olles esindatud 154 omavalitsuses. Rahvaliitu kuulus 80 volikogu esimeest ja 60 vallavanemat.[22] Samuti oli Rahvaliit esindatud suuremates linnades: Tallinna volikogus 3, Tartu volikogus 3 ja linnavalitsuses 1 abilinnapea koht, Narva volikogus 3, Pärnu volikogus 2 esindajat.[viide?]

Langus (2006–2011)Redigeeri

2006. aasta sügisel sattus erakonna liider Villu Reiljan koos veel mitme Rahvaliidu ministriga nn maadevahetuse skandaali ja nende vastu esitati korruptsioonisüüdistus. Järgnes erakonna populaarsuse langus.[18] Politoloog Tõnis Saartsi hinnangul kaotati toetust ka seetõttu, et parteil oli kuvand kui ebavõrdses seisundis olevate maainimeste esindaja, aga pärast Eesti astumist Euroopa Liitu, selle Struktuurifondide raha jõudmist maapiirkondadesse ja üldist elatustaseme kasvu ei tundunud erakonna sõnum enam nii usutav ja oluline.[10] 2007. aasta Riigikogu valimistel loosungi "Võrdsete võimaluste Eesti" all kandideerinud Rahvaliit[23][24] kogus 7,1% valijate hääled. Partei esindatus kahanes Riigikogus 16 kohalt 6 kohale.[6]

Ebaõnnestunud valimiste järel astus Reiljan tagasi ja tema kohusetäitjaks sai Ester Tuiksoo, kes oli ametis, kuni Jaanus Marrandi aprillis erakonna esimeheks valiti.[6] Vahepeal presidendiameti tõttu Rahvaliidust lahkunud Arnold Rüütli liikmesus ja auesimehe positsioon taastati.[25] 1. detsembril 2007 toimunud erakonna kongressil võeti vastu uus programm ("Hooliv Eesti"), mis määras partei uued eesmärgid aastani 2030.[26] 2008. aasta novembris valiti Rahvaliidu esimeheks senine aseesimees ja erakonna noorteühenduse asutaja Karel Rüütli.[6]

2009. aasta Euroopa Parlamendi valimistel sai Rahvaliidu nimekiri (esinumber Anto Liivat)[27] 2,2% häältest ja saadikukohti ei võitnud.[28] Sama aasta kohalikel valimistel pandi oma nimekiri välja vaid 30 omavalitsuses ja üleriigiliselt saadi 2% häältest, kuid tänu valimisliitudes osalemisele osutus valituks 135 rahvaliitlast.[29][30] Oktoobris tegi Eesti Keskerakond Rahvaliidule ühinemisettepaneku, kuid partei volikogu otsustas piirkonnaorganisatsioonide soovil üksi jätkata.[6]

Maadevahetuse kohtuasi ja Reiljani esimeses kohtuastmes süüdimõistmine, viletsad valimistulemused ning 2007. aastal valitsusest välja jäämine, mis tähendas, et ministrikohtade kaudu ei saanud enam jagada hüvesid, täita oma regionaalse n-ö klientuuri nõudmisi ega värvata uusi prominentseid liikmeid, tekitas sisekonflikte ja viis 2010. aasta kevadel partei lõhenemiseni.[31] Tõnis Saartsi arvates polnud uutel liidritel ka piisavalt oskusi erakonna sees sidusust ja enesekindlust hoida nagu Villu Reiljan seda varem oli suutnud.[32] Politoloog Anu Toots prognoosis 2010. aasta aprillis, et Rahvaliitu ootab ees hääbumine ja selle tipud lähevad teistesse erakondadesse.[33]

Aprillis alustas Rahvaliidu juhtkond ühinemiskõnelusi Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.[34] See teravdas erakonnasiseste leeride vastuolusid[35] ja esimees Karel Rüütli tunnistas, et parteid koos hoida on keeruline.[36] Uuringufirma Faktum & Ariko poolt Eesti elanike seas läbiviidud küsitluse kohaselt arvas enamik vastanutest, erakondade liitumine toob nii parema valimistulemuse kui võimaluse oma maailmavaadet teostada.[37] Mõlema partei juhatused ja volikogud kiitsid ühinemise heaks,[38] kuid 23. mai Rahvaliidu kongressil hääletati see maha (42% poolt, 58% vastu).[39][40]

Järgnes hulga väljapaistvate rahvaliitlaste (nende hulgas Ene Tomberg, Kajar Lember, Anto Liivat, Lauri Läänemets, Jaak Allik, Tiit Tammsaar ja mitmed vallavanemad) erakonnast välja astumine ja ühinemine sotsiaaldemokraatidega.[18][41] Mindi ka teistesse erakondadesse.[42][43][44] Riigikogu liikmetest lahkusid Jaanus Marrandi, Jaan Õunapuu ja erakonna esimehe kohast loobunud Karel Rüütli Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda,[45] Ester Tuiksoo Keskerakonda[46] ja juba märtsis oli Tarmo Mänd astunud Reformierakonda.[47] Riigikogulastest jäi parteisse vaid Mai Treial ja Rahvaliidu parlamendifraktsioon lõpetas tegevuse.[46][48] Erakonnast astus välja ka enamik noorteorganisatsiooni juhatuse liikmetest.[49]

Juulis valiti uueks erakonna esimeheks Juhan Aare.[50] Partei teatas, et selle tegelikud vaated on paremkonservatiivsed ja vasakpoolse maailmavaatega inimeste äraminek puhastaski Rahvaliitu.[51] Erakonna sees kaaluti nimemuutmist, "Rahvaliidu" ette "konservatiivne" lisamist või kuju "Eestimaa Konservatiivne Rahvaerakond".[52][53] Politoloog Rein Toomla avaldas arvamust, et Rahvaliidu olukord on nii raskeks muutunud, et partei päästmiseks ongi teretulnud kõik abinõud – nii nimemuutus, uued liidrid kui ka erakonna poliitika liigutamine paremale või vasakule.[54]

Novembris valis Rahvaliidu kongress uue esimehe, Andrus Bloki.[55] 2011. aasta Riigikogu valimistel sai Rahvaliidu nimekiri, kus kandideerisid ka Eestimaa Ühendatud Vasakpartei liikmed,[56] 2,1% häältest ja jäi parlamendist välja.[6] Blok taandus erakonna juhi kohalt.[57]

Muutumine Eesti Konservatiivseks Rahvaerakonnaks (2011–2012)Redigeeri

2011. aasta mais valiti uueks esimeheks Margo Miljand,[58] kes teatas, et tema plaan on luua uus partei, "Rahvaliidu jätkuerakond, uue nime, plaanide ja haardega", kuna regionaalpartei kuvand enam ei toimivat.[59] Rahvaliidu juhtimise üle võtnud rahvuslaste tiib hakkas ühise tuleviku osas pidama läbirääkimisi euroskeptilise ja natsionalistliku Eesti Rahvusliku Liikumisega.[60][61] Septembris avaldas Rahvaliidu volikogu liitumise kavandamisele toetust. Miljandi sõnul jõuti arusaamisele, et neil on olemas kõige tähtsam ühisnimetaja – rahvuslik-konservatiivne maailmavaade[62]

Veebruaris 2012 kiitis Eesti Rahvusliku Liikumise üldkoosolek heaks organisatsiooni ühinemise Rahvaliiduga.[63] 24. märtsil 2012 kiitis ühinemise heaks ka Rahvaliidu kongress ja otsustas võtta erakonna uueks nimeks Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ning valida selle esimeheks tagasi Margo Miljandi, aseesimeheks aga Rahvusliku Liikumise senise juhi Aivar Koitla.[64] 1990. aastate alguses tegutsenud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liikmed saatsid kongressile kirja, kus teatasid, et mõistavad hukka ajaloolise erakonnanime taaskasutamise.[65] Kuna Eesti Rahvuslik Liikumine oli mittetulundusühing, millel seadus ei võimalda erakondadega ühineda, siis seisnes liitumine selles, et Rahvusliku Liikumise liikmed pidid üksikisikutena parteisse astuma.[66][67] Tõnis Saartsi hinnangul loodi nõnda sisuliselt uus erakond, kuna EKRE ideoloogia, juhid ja peamised aktivistid on väga erinevad Rahvaliidu omadest.[18]

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 Eestimaa Rahvaliit: Eestimaa Rahvaliidu ajalugu
 2. Rahvaliidu volikogu
 3. Naisühendus Epp
 4. Eakateühendus Tegusad
 5. Tuuli Koch. Rahvaliidu juht Marrandi: peame end taas kehtestama. Postimees, 13. oktoober 2007
 6. 6,00 6,01 6,02 6,03 6,04 6,05 6,06 6,07 6,08 6,09 6,10 6,11 Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Erakonnad.info
 7. https://books.google.ee/books?id=l3OFAAAAIAAJ&redir_esc=y
 8. https://www.baltictimes.com/news/articles/16212/
 9. Tõnis Saarts. Persistence and decline of political parties: the case of Estonia. East European Politics, 2015, Vol. 31, No. 2. Lk 214, 224
 10. 10,0 10,1 Saarts 2015, lk 217
 11. Vassilis Petsinis (2019). Identity Politics and Right-wing Populism in Estonia: The Case of EKRE, Nationalism and Ethnic Politics, 25:2. Lk 215
 12. Vahur Kalmre. [Postimehe valimisteatmik 1995.] Postimehe kirjastus 1995, lk 35
 13. Vassilis Petsinis 2019, lk 228
 14. Koostajad: Alo Heinsalu, Arne Koitmäe, Leino Mandre, Mihkel Pilving, Priit Vinkel; toimetaja: Gerli Eero. Valimised Eestis 1992-2015 : statistikat ja selgitusi. Vabariigi Valimiskomisjon, 2015. Lk 101
 15. Heinsalu jt 2015, lk 103
 16. Rahvaliidu esimeheks valiti Villu Reiljan. Delfi, 11.06.2000
 17. Heinsalu jt 2015, lk 106
 18. 18,0 18,1 18,2 18,3 Saarts 2015, lk 214
 19. Heinsalu jt 2015, lk 120
 20. Merilin Kruuse. Keskerakonnast on aastate jooksul lahkunud omajagu tuntud poliitikuid, Delfi, 07.07.2017
 21. Heinsalu jt 2015, lk 109
 22. Rahvaliit usaldas tüüri noore mehe kätte. Mis edasi?. Maaleht, 06.11.2008
 23. "Rahvaliit: võrdsete võimaluste eest" Rahvaliidu valimisplatvorm 2007. aasta valimistel. Delfi, 24. november 2006
 24. Helmen Kütt "Tore oleks võrdsete võimaluste Eesti". Sakala, 29. november 2006
 25. Mirjam Mäekivi. Arnold Rüütlist sai taas Rahvaliidu auesimees. Postimees, 28. märts 2007
 26. Eestimaa Rahvaliit. TEA e-entsüklopeedia
 27. Martti Kass. Rahvaliit kinnitas Euroopa Parlamendi valimiste nimekirja. Postimees, 21. märts 2009
 28. Heinsalu jt 2015, lk 124
 29. Heinsalu jt 2015, lk 111
 30. Saarts 2015, lk 218
 31. Saarts 2015, lk 214, 218–219
 32. Saarts 2015, lk 220–223
 33. Politoloog: Rahvaliit hääbub ja tipud vahetavad erakonda. ERR, 11. aprill 2010
 34. Rahvaliit alustab kõnelusi sotsidega ühinemiseks. ERR, 12. aprill 2010
 35. Ühinemisplaan tekitab Rahvaliidus sisekonflikte. ERR, 13.04.2010
 36. Rüütli: erakonda koos hoida on keeruline. ERR, 13.04.2010
 37. Merike Tamm. Uuring: inimesed usuvad uue ühendpartei võimalustesse. Postimees, 7. mai 2010
 38. Sandra Maasalu. Rahvaliidu kongress otsustab täna ühinemise üle sotsidega. Postimees, 23. mai 2010
 39. Tuuli Koch. Roosi ja rukkilille põimumine luhtus sõnasõjas. Postimees, 24. mai 2010
 40. Rahvaliit jätkab iseseisva erakonnana. Virumaa Teataja, 23. mai 2010
 41. SDE juhatus võtab vastu sadakond Rahvaliidu taustaga liiget. Postimees, 4. juuni 2010
 42. Veiko Pesur. Kolm Raplamaa rahvaliitlast astus Reformierakonda. Postimees, 24. mai 2010
 43. Raul Sulbi. Reformierakonnast Rahvaliitu läinud vallajuht maandus Keskerakonnas. Tartu Postimees, 17. detsember 2010
 44. Raul Sulbi. Rahvaliitlasest Nõo vallavanem astus IRLi. Tartu Postimees, 17. detsember 2010
 45. Veiko Pesur. Rüütli, Marrandi ja Õunapuu saavad sotsideks erakonna suvepäevadel. Postimees, 6. juuli 2010
 46. 46,0 46,1 Kadri Ratt. Ester Tuiksoo astus Keskerakonda. Postimees, 12. november 2010
 47. Veiko Pesur. Tarmo Mänd: Rahvaliidu tulevik sõltub erakonna juhtide otsustest. Postimees, 12. märts 2010
 48. Merike Tamm. Riigikogust kaob Rahvaliidu fraktsioon. Postimees, 7. juuli 2010
 49. Veiko Pesur. Suur osa Rahvaliidu Noorte juhtidest lahkus erakonnast. Postimees, 22. juuni 2010
 50. Rahvaliit sai uue pealiku. Reporter.ee, 3. juuli 2010
 51. Alo Raun. Rahvaliit sotsidesse lahkunuid taga ei nuta. Postimees, 31. august 2010
 52. Kadri Ratt. Vitsut: Rahvaliidu nime muutmine ei tähenda erakonna lõppu. Postimees, 29. september 2010
 53. Kadri Ratt. Aare: Rahvaliidu nime muutmiseks pole veenvaid argumente. Postimees, 29. september 2010
 54. ERR: Toomla: Rahvaliidu päästmiseks sobib iga abinõu. Delfi, 30.09.2010
 55. Rahvaliidu uueks esimeheks valiti Andrus Blok. Postimees, 20. november 2010
 56. Alo Raun. Kommunistid kandideerivad riigikokku Rahvaliidu nimekirjas. Postimees, 10. jaanuar 2011
 57. Teelemari Loonet. Andrus Blok taandub Rahvaliidu juhi kohalt. Postimees, 14. mai 2011
 58. Rahvaliidu uus esimees on Margo Miljand. Postimees, 28. mai 2011
 59. Rahvaliit plaanib luua jätkuerakonna. Postimees, 09.08.2011
 60. Vassilis Petsinis 2019, lk 217
 61. Rahvaliit ja Eesti Rahvuslik Liikumine alustasid koostöökõnelusi. Delfi, 14. august 2011
 62. Rahvaliidu volikogu toetas liitumist Rahvusliku Liikumisega. Postimees, 18. september 2011
 63. Delfi: Rahvuslik liikumine paneb Rahvaliiduga leivad ühte kappi
 64. Rahvaliit muutub Eesti Konservatiivseks Rahvaerakonnaks. Postimees, 24. märts 2012
 65. Karin Koppel. Rahvaliidu uus nimi pahandab kunagisi konservatiive. ERR, 26.03.2012
 66. Rahvaliit muutis erakonna nime. ERR, 24.03.2012
 67. Koitla: EKREga on ühinenud paarkümmend ERLi liiget. Postimees, 24. märts 2012

VälislingidRedigeeri