Nõmme valitsus

Nõmme valitsus on poliitiline institutsioon, mida selle pooldajad peavad 1938. aasta Eesti Vabariigi Põhiseaduse alusel nimetatud ja ametisse astunud Vabariigi Valitsuseks.

Nõmme valitsus on nime saanud selle moodustamise asukoha järgi, kusjuures moodustamise initsiatiiv tuli Nõmme Eesti Kodanike Komitee juhtkonnalt. See ei taotle poliitilist võimu ega rahvusvahelist tunnustust: "Nõmme valitsust tuleb käsitada kui gruppi põhimõttekindlaid Eesti Vabariigi kodanikke, kelle käes on 1938. a. Põhiseaduse võti. Kas eesti rahvas seda võtit pärast okupatsiooni lõppu veel vajab, on siis juba tema enda otsustada."

Nõmme valitsuse esimene koosseis nimetati ametisse Vabariigi Valitsuse eksiilis liikme Mihkel Mathieseni poolt 15. septembril 1992.

Ajalugu muuda

16. juulil 1992 teatas Vabariigi Valitsus eksiilis kavatsusest lõpetada oma tegevus samaaegselt VII Riigikogu kokkuastumisega 5. oktoobril 1992. Olukorras, kus Eesti Vabariigi territooriumil viibisid jätkuvalt Venemaa Föderatsiooni sõjaväeosad, protesteeris sellise teguviisi vastu Mihkel Mathiesen ja hiljem mitmed Eesti poliitikud (sealhulgas Eesti Kodanike Keskerakond). Vältimaks põhiseadusliku järjepidevuse enneaegset lõppu, astus Mihkel Mathiesen 15. septembril 1992 Eestis viibides Peaministrina Vabariigi Presidendi ülesandeisse ja nimetas ametisse uue Vabariigi Valitsuse koosseisu. Esialgu neid samme ei avaldatud, kuna loodeti 16. juuli deklaratsiooni tagasivõtmist Heinrich Marga poolt. Sel juhul oleks dokumendid hävitatud ja avalikkus poleks neist midagi teada saanud.

Vahetult enne VII Riigikogu 1. istungjärgu algust 5. oktoobril 1992 andis Nõmme Valitsuse riigisekretär Ahti Mänd avalikult teada Nõmme valitsuse loomisest. Endine Peaminister Vabariigi Presidendi ülesandeis Heinrich Mark nimetas seda ebaseaduslikuks. Ajakirjandus on Nõmme valitsuse olemasolu üldiselt ignoreerinud.

Alates 8. juulist 2019 on Nõmme valitsuse uue koosseisu peaministri asetäitja ja kohtuminister Edgar Salin.

Valitsuse kodulehekülje väitel on valitsuse tegevus olnud algusest peale peatatud, kuigi seadustes sellist mõistet ei leidu ja ametlikult pole kunagi määratletud, mida see mõiste tähendab. Valitsuse üheaegselt ametis olevate liikmete arv on kõikunud 4 ja 6 vahel. 26. juulil 2005, pärast kaht ebaõnnestunud katset kutsuda kokku neljaliikmeliseks kahanenud Vabariigi Valitsuse koosolekut (mõlemal korral puudus Hando Kruuv) tunnistas Ahti Mänd konfidentsiaalse ettekandega Kalev Otsale Vabariigi Valitsuse teo- ja otsustusvõimetuks ja avaldas selle ettekande hiljem endatehtud nn Riigi Teatajas.

Kalev Otsa valitsus (15. september 19927. detsember 2003) muuda

Ahti Männi valitsus (7. detsember 2003 - 8. juuli 2019) muuda

Edgar Salini valitsus (alates 8. juulist 2019) muuda

Viited muuda

  1. Eesti Päevaleht. 19. mai 1998 (surmakuulutused)

Kirjandus muuda

  • Eksiilvalitsus lõpetab tegevuse – uus eksiilvalitsus moodustatud. Eesti Päevaleht, 9. oktoober 1992, nr 78, lk 1 ja 7.
  • Uus valitsus on "võtmegrupp". Eesti Päevaleht, 14. oktoober 1992, nr 79, lk 2.
  • Massiteabevahendid ignoreerivad Nõmme eksiilvalitsust. Post, 12. oktoober 1993.
  • Mõra Nõmme valitsuses. (Eesti Ekspress, 16. oktoober 1992.
  • Nõmme valitsus: viis meest, kes arvavad, et on juriidiliselt Eestis võimul, Delfi, 7. detsember 2019