Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ehk ERJK on 27. märtsil 2011 erakonnaseaduse alusel moodustatud haldusorgan, mille ülesandeks on kontrollida erakondade, valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist.[1]

Komisjon lähtub oma tegevuses erakonnaseadusest, haldusmenetluse seadusest, asendustäitmise ja sunniraha seadusest, muudest riigiasutuste tööd reguleerivatest õigusaktidest ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni töökorrast.[2] Komisjon koostab oma ülesannete täitmiseks vajalikke statistilisi aruandeid, analüüse ja ülevaateid. Kogu komisjoni ja tema tegevust puudutav informatsioon, sealhulgas tehtud töö kohta, on avalikustatud komisjoni veebilehel. Komisjoni tegevust rahastatakse riigieelarvest. Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei. Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees ja mis toimub keskmiselt kord kuus. Koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse komisjoni veebilehel.[3]

Komisjoni volitused kestavad viis aastat. Esimene koosseis alustas tööd 6. mail 2011 ja volitused kestsid 27. aprillini 2016. Teine koosseis alustas tööd 4. mail 2016 ja volitused kestavad 27. aprillini 2021.

Järelevalve erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide üle muuda

ERJK teeb järelevalve korras peamiselt ettekirjutusi ja sunniraha hoiatusi. Osa ettekirjutusi varjatud poliitilise reklaami või keelatud annetuste kohta on vaidlustatud kohtus.

Ettekirjutuste ja sunniraha hoiatuste statistika[4]:

Aasta Ettekirjutused Sunniraha hoiatused Sunniraha rakendamised
2019 6 1 1
2018 11 2 3
2017 5 3 3
2016 4 1 1
2015 6
2014 15 16
2013 26 1
2012
2011 7

Keelatud annetuste suuremad juhtumid muuda

Ettekirjutus 1 020 000 eurot muuda

Aastatel 2009 kuni 2016 esitas Midfield OÜ Eesti Keskerakonnale müügiarveid, mis katsid vaid ettevõtte enda ostetud teenuse kulud, kuid Midfield jättis erakonnale osale summale arved esitamata.

Ettekirjutus 110 000 eurot muuda

2014. ja 2015. aastal maksti Keskerakonna kassasse 110 000 eurot sularaha, mille päritolu on teadmata.

Ettekirjutus 533 411 eurot muuda

2014. aastal andis Keskerakond välja kaks garantiikirja 270 000 ja 460 000 eurole Midfield OÜ kohustustele kolmandatele isikutele.

Ettekirjutus 220 000 eurot muuda

2011. aastal müüs Keskerakond osa ühest Tartu eramajast 250 000 euro eest Paavo Pettaile, kes müüs selle edasi 30 000 euro eest.

Varjatud poliitilise reklaami suuremad juhtumid muuda

Ettekirjutus 40 000 eurot muuda

2017. aasta sügisel näitas telekanal PBK Tallinna linna ostetud saateid "Russki vopros", kus kokku seitsmes saates reklaamiti Keskerakonda.

Ettekirjutus 120 000 eurot muuda

2013. aastal osteti Tallinna linnaeelarvest kampaania "Tallinn liigub", kus Tallinna Hiiu staadioni plakatitel olid Keskerakonna liikmed.

Liikmed muuda

Komisjoni kuuluvad kõigi Riigikogus esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning Vabariigi Valimiskomisjoni nimetatud esindaja. Komisjoni liikmete arv pole fikseeritud, vaid sõltub Riigikogu valimiste tulemustest. Käesolev komisjon on kaheksaliikmeline.

Nimi Roll komisjonis Institutsioon, ausutus, või erakond Volituste algusaeg
Liisa Oviir esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond september 2018[5]
Kaarel Tarand aseesimees Õiguskantsler mai 2011[6]
Airi Mikli liige Riigikontrolör 18.09.2017[7]
Heiki Sibul liige Vabariigi Valimiskomisjon oktoober 2019[8]
Väino Linde liige Eesti Reformierakond veebruar 2018[küsitav]
Helen Hääl liige Isamaa ja Res Publica Liit 2015[9]
Kalle-Kaspar Sepper liige Eesti Keskerakond mai 2019[10]
Urmas Simon liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond mai 2020[11]

Kõikide koosseisude liikmed läbi aegade:

Nimi Roll komisjonis Institutsioon, ausutus, või erakond Volituste periood
Ines Metsalu–Nurminen liige Riigikontrolör 2015[12] – 17.09.2017[7]
Toomas Mattson liige Riigikontrolör mai 2011[6] – 2015[12]
Vello Andres Pettai liige Vabariigi Valimiskomisjon september 2014[13] – oktoober 2019[14]
Anu Toots liige Vabariigi Valimiskomisjon mai 2011[6] – september 2014[13]
Priit Toobal liige Eesti Keskerakond 28.04.2016[15]
Tõnis Mölder liige Eesti Keskerakond 2015[9] – 27.04.2016[15]
Jaanus Karilaid liige Eesti Keskerakond 2014[16] – 2015[9]
Siret Kotka liige Eesti Keskerakond 2012[3] – 2014[16]
Taavi Aas liige Eesti Keskerakond mai 2011[6] – 2012[3]
Kert Karus liige Isamaa ja Res Publica Liit 2013[17] – 2015[9]
Tiit Riisalo liige Isamaa ja Res Publica Liit mai 2011[6] – 2013[17]
Madis Timpson liige Eesti Reformierakond 2016[küsitav]
Meelis Atonen liige Eesti Reformierakond mai 2011[6]
Ardo Ojasalu esimees Sotsiaaldemokraatlik Erakond mai 2011[6] – september 2018
Raul Siem liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond september 2019[18] – mai 2020[11]
Paul Puustusmaa liige Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2015[9]
Märt Meesak liige Eesti Vabaerakond 2015[9]

2016. aastal esitas Keskerakond komisjoni liikmeks ametialases võltsimises ja eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises süüdi mõistetud Priit Toobali, otsus tekitas avalikkuses ohtralt poleemikat. Toobali esitamist põhjendas erakonna aseesimees Jaanus Karilaid "tugeva mandaadiga" Keskerakonna kongressilt ning asjaoluga, et "Priit Toobal tunneb erakondade rahaasjade köögipoolt peensusteni".[15]

Viited muuda

 1. Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni veebileht
 2. "ERJK töökord". ERJK veebileht. 06.05.2011.[alaline kõdulink]
 3. 3,0 3,1 3,2 "ERJK 2012. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2013.
 4. "ERJK dokumendiregister".
 5. Indrek Kuus (27.09.2018). "ERJK valis uueks esimeheks Liisa Oviiri". ERR.
 6. 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 "ERJK 2011. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2012.
 7. 7,0 7,1 Alar Karis (19.09.2017). "Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine". Riigikontrolli dokumendiregister.
 8. Anna Põld (4. oktoober 2019). "ERJK uus liige on Heiki Sibul". Postimees.
 9. 9,0 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 "ERJK 2015. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2016.
 10. Indrek Kuus (18.05.2019). "Keskerakonda hakkab rahastamise järelevalvekomisjonis esindama advokaat". ERR.
 11. 11,0 11,1 "EKRE vahetab oma põhiliikme ERJK-s välja". ERR. 7. mai 2020.
 12. 12,0 12,1 "ERJK 2015. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2016.
 13. 13,0 13,1 Karin Kangro (24. september 2014). "Pettai saab erakondade rahastamise järelevalve komisjoni liikmeks". Postimees.
 14. Aleksander Krjukov (03.10.2019). "Vello Pettai lahkus ERJK-st". ERR.
 15. 15,0 15,1 15,2 Karin Kangro Karilaid: Toobal tunneb erakondade rahaasjade köögipoolt peensusteni Korruptsioonivaba Eesti/Postimees, 31.03.2016
 16. 16,0 16,1 "ERJK 2014. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2015.
 17. 17,0 17,1 "ERJK 2013. aasta tööaruanne" (PDF). ERJK veebileht. 2014.
 18. Anna Põld (27. september 2019). "Helme nõunikust saab EKRE esindaja ERJKs". Postimees.

Välislingid muuda