Erakondade rahastamise järelevalve komisjon

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon ehk ERJK on 27. märtsil 2011 erakonnaseaduse alusel moodustatud haldusorgan, mille ülesandeks on kontrollida erakondade, valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist.[1]

Komisjon lähtub oma tegevuses erakonnaseadusest, haldusmenetluse seadusest, asendustäitmise ja sunniraha seadusest, muudest riigiasutuste tööd reguleerivatest õigusaktidest ja Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni töökorrast.[2]

Komisjoni töövorm on koosolek, mille kutsub kokku komisjoni esimees ja mis toimub keskmiselt kord kuus. Koosolekud protokollitakse ja avalikustatakse komisjoni veebisaidil.[3]

Komisjon koostab oma ülesannete täitmiseks vajalikke statistilisi aruandeid, analüüse ja ülevaateid. Kogu komisjoni ja tema tegevust puudutav informatsioon, sealhulgas tehtud töö kohta, on avalikustatud komisjoni veebisaidil.

Komisjoni volitused kestavad viis aastat.

Komisjoni tegevust rahastatakse riigieelarvest. Komisjoni asjaajamise ja tehnilise teenindamise tagab Riigikogu Kantselei.

Komisjoni postiaadress on Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.

2016. aastal esitas Keskerakond komisjoni liikmeks ametialases võltsimises ja eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises süüdi mõistetud Priit Toobali, otsus tekitas avalikkuses ohtralt poleemikat. Toobali esitamist põhjendas erakonna aseesimees Jaanus Karilaid "tugeva mandaadiga" Keskerakonna kongressilt ning asjaoluga, et "Priit Toobal tunneb erakondade rahaasjade köögipoolt peensusteni".[4]

ERJK liikmedRedigeeri

Komisjoni kuuluvad kõigi Riigikogus esindatud erakondade nimetatud esindajad ning õiguskantsleri, riigikontrolöri ning vabariigi valimiskomisjoni nimetatud esindaja.

Roll komisjonis Nimi Institutsioon, ausutus, või erakond
esimees Ardo Ojasalu Sotsiaaldemokraatlik Erakond
aseesimees Kaarel Tarand Õiguskantsler
liige Anu Toots Vabariigi Valimiskomisjon
liige Siret Kotka Eesti Keskerakond
liige Toomas Mattson Riigikontrolör
liige Kert Karus Isamaa ja Res Publica Liit
liige Meelis Atonen Eesti Reformierakond
nõunik Zoja Masso
konsultant Liis Ipsberg

ViitedRedigeeri

VälislingidRedigeeri