Leho Lamus (sündinud 15. jaanuaril 1971) on eesti teoloog.

Üldrahvaliku iseseisvusliikumise ajal osales Genf-49 ja Eesti kodanike komiteede tegevustes.

Ta on alates 2006. aastast teoloogiamagister ja 2007. aastast EAÕK Püha Platoni seminari filosoofia lektor. Ta alustas tollases Tallinna Pedagoogikakoolis filosoofialoengutega 23-aastaselt.

Teoses "Mõtlemise mõistevõrk" samastab koostaja postmodernseks nimetatud maailmavaadet dekonstruktsionismiga, milles tõe moodustamine sõltub taustast ja vaatlejast. Senise ainulis- ja ühtsusmõtlemise asendab ta paljuse ning erinevusmõtlemisega. Mõistete "nähtus", "nähtuvus" ja "nähtumus" tähenduste teisenenud suhetele kujundab koostaja iselaadse eestikeelse teadvusfilosoofia uued piirjooned.

Looming muuda

Teos muuda

Artiklid muuda

Muud tekstid muuda

Tõlge muuda

  • "Tooma evangeelium" teise teksti tõlge Johannes Leipoldti saksakeelsest käsikirjast (~1960ndad). Johannes Esto Ühing, 2005. (Tõlge valmis 1990ndate teises pooles. Tõlget kohendati tõesti võrdlusel Uku Masingu Tooma evangeeliumi tekstiga.)

Uurimistööd muuda

Tunnustus muuda

2023 aasta ajakirja Akadeemia hõbeauhind, (nr 2) universalia.