Eesti ministeeriumid

Eesti Vabariigi ministeeriumid on Eesti Vabariigi avaliku halduse asutused, valitsuse poliitika väljatöötamist toetavad ja täidesaatmist koordineerivad institutsioonid.

Eesti Vabariigi ministeeriumid ja kontaktandmed:

Ministeerium Aadress Koduleht
Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, 50088 Tartu www.hm.ee
Justiitsministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.just.ee
Kaitseministeerium

Sakala 1, 15094 Tallinn www.kaitseministeerium.ee
Kliimaministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.kliimaministeerium.ee
Kultuuriministeerium

Suur-Karja 23, 15076 Tallinn www.kul.ee
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.mkm.ee
Rahandusministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.fin.ee
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.agri.ee
Siseministeerium

Pikk 61, 15065 Tallinn www.siseministeerium.ee
Sotsiaalministeerium

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn www.sm.ee
Välisministeerium

Islandi väljak 1, 15049 Tallinn www.vm.ee

Ajalugu muuda

1918–1929 muuda

  Pikemalt artiklites Eesti Ajutine Valitsus ja Eesti Vabariigi valitsuste loend

1929–1938 muuda

1938–1940 muuda

1989–1993 muuda

6. detsembril 1989 Eesti NSV Ülemnõukogu XI koosseisu poolt vastu võetud seadus Eesti NSV Valitsuse kohta sätestas järgmised Eesti NSV ministeeriumid:[1]

Ehkki seaduses esitatud ministeeriumide loetelus ei olnud sotsiaalhooldusministeeriumi, siis Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembri 1989 otsus sama seaduse rakendamise kohta nägi ette säilitada ajutiselt Eesti NSV Sotsiaalhooldusministeerium "seoses uue pensioniseadusandluse väljatöötamise ja rakendamisega."[3]

1990. aasta mais nimetati Eesti NSV ministeeriumid ümber vastavateks Eesti Vabariigi ministeeriumideks.

16. aprillil 1991[4] nimetati Eesti Vabariigi Transpordiministeeriumi ja Sideministeeriumi reorganiseerimisel Transpordiministeerium ümber Transpordi- ja Sideministeeriumiks.

1991. aasta oktoobris muudeti Eesti Vabariigi Sotsiaalministeerium Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks.[5]

11. novembril 1991 võttis EV Ülemnõukogu vastu seaduse, mille kohaselt liideti 1. jaanuarist 1992 kaubandusministeerium ja materiaalsete ressursside ministeerium ühtseks Kaubandusministeeriumiks.

1993–1996 muuda

20. oktoobril 1992 võttis Riigikogu vastu Eesti Vabariigi põhiseadusele tugineva Vabariigi Valitsuse seaduse, millega täidesaatva riigivõimu teostamiseks ja valitsemisalade korraldamiseks moodustati 11 ministeeriumi:[6]

Valitsuse struktuur viidi uue seadusega vastavusse 1. märtsiks 1993.

1996–2002 muuda

1. jaanuarist 1996 jõustus Vabariigi Valitsuse seaduse uus redaktsioon, mis sätestas 12 ministeeriumi. Võrreldes varasema ministeeriumide loeteluga lahutati 1. jaanuarist 1996 Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium eraldi ministeeriumideks.[7]

2002–2003 muuda

1. novembrist 2002 ühendati Majandusministeerium ning Teede- ja Sideministeerium Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiks.

2003–2015 muuda

1. jaanuarist 2003 nimetati Haridusministeerium ümber Haridus- ja Teadusministeeriumiks.

2015–2023 muuda

1. septembrist 2015 nimetati Põllumajandusministeerium ümber Maaeluministeeriumiks.[8]

2023– muuda

1. juulist 2023 jõustus Vabariigi Valitsuse seaduse uus redaktsioon, mis sätestas 11 ministeeriumi. Maaeluministeerium nimetati ümber Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiks ning Keskkonnaministeerium Kliimaministeeriumiks.[9]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. Eesti NSV seadus Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta. Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1989, 39, 609
  2. Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil, RT 1991, 40, 494
  3. Eesti NSV Ülemnõukogu 6. detsembri 1989 otsus Eesti NSV seaduse "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" ellurakendamisest. Eesti NSV Ülemnõukogu ja Valitsuse Teataja 1989, 39, 608
  4. "Seadus Eesti Vabariigi Sideministeeriumi likvideerimise ja Eesti Vabariigi Transpordiministeeriumi reorganiseerimise kohta". Riigiteataja.
  5. Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks (RT 1991, 37, 457)
  6. Vabariigi Valitsuse seadus (RT 1992, 45, 574)
  7. Vabariigi Valitsuse seadus (RT I 1995, 94, 1628)
  8. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (RT I, 30.06.2015, 4)
  9. Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus. RT I, 30.06.2023, 1

Välislingid muuda