Eesti ministeeriumide loend (1938)

21. aprillil 1938 jõustunud Valitsemise korraldamise seaduse (SK I 1938 4, 1) alusel töötasid Eesti Vabariigis järgmised ministeeriumid:

Majandusministeeriumi juures asusid Krediidi- ja Kindlustusasutiste Inspektuur, Maksupeakomitee, Tollipeakomitee, Jõukomitee, Loodusvarade Instituut, Geoloogiline Komitee ja Patendi Peakomitee.

Siseministeeriumi juures oli Piirivalve.

Sotsiaalministeeriumi juures asus Loodushoiu- ja Turismi-instituut.

Teedeministeeriumi juures asusid Tariifinõukogu, Liikluskomitee ja Liiklusnõukogu.

Peale selle kuulusid Välisministeeriumi koosseisu veel välisesindused, mis jagunesid saatkondadeks, alalisteks esindusteks, peakonsulaatideks, konsulaatideks, asekonsulaatideks ja konsulaaragentuurideks.