Piirivalve on riiklik relvastatud organisatsioon või struktuur, mille põhiülesanne on riigipiiri valve-, esmase kaitse- ja piiriületuskorra (piirirežiimi) tagamine.

Piiripatrull

Kuuluvus muuda

Rahuajal kuulub piirivalve enamikus riikides siseministeeriumi valitsemisalasse. Näiteks Nõukogude Liidus kuulus piirivalve Riikliku Julgeoleku Komitee valitsusalasse. Mõnes riigis on piirivalve sõjaväe valitsusalas.

Mõnes riigis täidab piirivalve ka tollikontrolli ülesandeid.

Piirivalve koosseisus võib olla eraldi rannavalve või merepiirivalve.

Tegevus muuda

Piirivalve põhiülesanded:

  • valvata ja kaitsta riigipiiri maismaal, piiriveekogudel ja õhuruumis,
  • takistada riigipiiri vägivaldset muutumist,
  • takistada riigipiiri ebaseaduslikku ületamist,
  • takistada kauba ebaseaduslikku toimetamist üle riigipiiri,
  • tagada piirirežiim, teostada piirikontrolli,
  • kontrollida välismaalaste riigis viibimise seaduslikkust,
  • koguda ja analüüsida teavet illegaalse migratsiooni ja piiriületuste tõkestamiseks,
  • korraldada, teostada ja juhtida otsinguid ja päästetöid merepäästepiirkonnas,
  • avastada, lokaliseerida ja likvideerida merereostust,
  • täita vajadusel riigikaitselisi ülesandeid.

Vaata ka muuda