Loodusvarade Instituut

Loodusvarade Instituut (lühend LI) oli Eesti esimese vabariigi aegne uurimisasutus. See loodi 1937. aastal Tallinnas.

Instituut tegeles peamiselt Eesti loodusvarade ja teiste ressursside kompleksse uurimisega ja kasutamisvõimaluste leidmisega.

1940ndail kandis instituut mitmeid nimetusi, näiteks Tööstustehniline Instituut, Tööstuslike Uurimiste Instituut jne.

Sektsioonid muuda

Instituudis oli 10 sektsiooni:

 • meteoroloogia, klimatoloogia ja hüdroloogia
 • geoloogia ja pedoloogia
 • bioloogia-
 • metsandus-
 • põlevkivi-
 • turba-
 • ehitusmaterjalide
 • anorgaanilis-keemilise tehnoloogia
 • orgaanilis-keemilise tehnoloogia
 • käitiste organisatsiooni ning ratsionalisatsiooni sektsioon

Kirjandus muuda

 • Loodusvarade Instituut valis uusi liikmeid. Uus Eesti, 24. mai 1938, nr. 142, lk. 5.