Army Cadet Force

Army Cadet Force ehk Armee Kadetivägi, lühendatuna ACF ehk AKV on Suurbritannias kaitseministeeriumi toetusel tegutsev paramilitaarse kallakuga riiklik noorteorganisatsioon. Ei kuulu relvajõudude koosseisu.

Armee Kadetivägi - Army Cadet Force
Lühend ACF
Deviis To Inspire To Achieve
Asutatud 1860
Tüüp sõjanduslik noorteorganisatsioon
Õiguslik staatus avalik organisatsioon
Eesmärk sõjaline huviõpe ja kodanikukasvatus
Peakorter London
Asukoht Inglismaa
Liikmed ~56 000
Veebileht http://armycadets.com/

Suurbritannias on lisaks eraldi organisatsioon Kombineeritud Kadetivägi (Combined Cadet Force), mis tegutseb koolide juures ja omab riigikaitseõpetuse iseloomu. Samuti on olemas vastavad merendus- ja lennuasjanduse teemalised noorteorganisatsioonid.

Liikmeskond muuda

Organisatsiooni noored liikmed on vanuses 12–18,9 aastat ja neid nimetatakse kadettideks. Liikmed ei kuulu sõja-ajal rakendamisse ega ametlikku sõjaväe koosseisu. Tegevust juhivad täiskasvanud noortejuhid, kellest paljud on endised sõjaväelased. Liikmeid on kokku umbes 47 700 (2010). Lisaks on u 8500 täiskasvanud instruktorit. Rühmi on kokku u 1700, need moodustavad kompaniisid, pataljone ja rügemente.

Väljaõpe ja tegevus muuda

Armee Kadetivägi pakub noortele väljaõpet ja kogemust sõjalise väljaõppe kaudu, sisaldades seikluslikku õpet, kogemuste omandamist, distsipliini ja heaks kodanikuks kasvamist. Regulaarsed kokkusaamised toimuvad tavaliselt 2 korda nädalas. Lisaks toimuvad välilaagrid, matkad, Briti sõjaväeosade külastused ja muud üritused.

Õppeained:

 • Riviõpe ja sõjaväeline viisakus
 • Militaarsed teadmised
 • Lahingu- ja välitegevus
 • Relvad
 • Laskmine
 • Kaart ja kompass
 • Matkamine
 • Esmaabi
 • Füüsiline treening
 • Kadett ühiskonnas

Kadettidel on väljaõppega seotud järgukatsed, mis jagunevad baasõppeks, 1.-4. järguks ja meistrijärguks. Lisaks antakse juhtimiskoolitust ja on võimalik sooritada erialakasteid nagu näiteks täpsuslaskur või sidemees.

Kadettide auastmed muuda

Kadettide auastmed jäljendavad Briti armee allohvitseri auastmeid ja märgivad noorte vastutuse astet ühenduses võimaliku juhiametiga. Koos auastmega kantakse pagunil märgistust CADET.

Alljärgnevas tabelis on AKV auastmetunnused koos eestikeelse lähedase vastega, arvestades Briti armee ja Eesti kaitseväe auastmete ning ametikohtade süsteemi erinevusi.

Tunnus-pagun                
Auaste inglise k Cadet Cadet Lance Corporal Cadet Corporal Cadet Sergeant Cadet Staff/Colour Sergeant Cadet Company Sergeant Major Cadet Regimental Sergeant Major Cadet Under Officer
Auastme tõlge kadett kadett nooremkapral kadett kapral
(grupiülem)
kadett seersant
(jaoülem)
kadett veebel
(rühmavanem)
kadett vanemveebel
(kompaniiveebel)
kadett staabiveebel
(üksuseveebel)
kadett ohvitseri asetäitja

Varustus muuda

 
Kadett väljaõppel automaadiga L98A1.
 
Plakat II maailmasõja ajast

Liikmetel on õigus kanda briti armee uut MTP (Multi-Terrain Pattern) välivormi, mis vahetab järk-järgult välja senise mudel CS95 vormi. Vormil peab olema 3 küljest selgelt nähtav märgis "ACF". Varustus saadakse riigi poolt ja kadetid peavad selle hiljem tagastama. Kõigile kadettidele väljastatakse:

 • Peakate (erinev sõltuvalt rügemendist)
 • 2 vormikuube
 • 2 vormipükste paari
 • 2 T-särki
 • Tuule- ja vihmajope
 • Fliis
 • Ametivöörihm
 • Õla-käeside tunnusmärkidega

Saapad tuleb muretseda lapsevanema vahenditest. Kadetid kasutavad väljaõppel oma tulirelvi, milleks on L98A2 (armees SA80A2). Kadettidele väljastatakse õppustel armee 24 tunni toidupakke.

Ajalugu muuda

1859. aastal formeeriti Inglismaal Prantsuse invasiooni ohus kohalikud miilitsaüksused, mis said praktiliselt Briti Territoriaalarmee eelkäijaiks. Esimene kadetiüksus formeeriti noortest ametlikult 1889. aastal Frimley Parkis. Üksus koosnes kaheksast koolipõhisest kadetikompaniist ja oli tänapäevase kombineeritud kadetiväe eelkäija. Hiljem Victoria ajastul moodustati sotsiaaltöö eestvedaja Adam Gray juhtimisel koolidest erialdi kadetikorpuse üksused. Kui 1908. aastal formeeriti territoriaalarmee, läksid nii koolipõhised, kui eraldiseisvad kadetiüksused selle käsutusse. Koolipõhised kadetiüksused hakkasid tegema koostööd Ohvitseride õppekorpusega (Officer Training Corps).

1914. aastal nimetati eraldiseisvad kadetiüksused Armee Kadetiväeks (Army Cadet Force) ja võeti Sõjabüroo (War Office) kontrolli alla. Korrastati kadettide väljaõpet ja juurutati tasemetestid. Pärast kaitse-eelarve kärpeid otsustati 1923. aastal lõpetada organisatsiooni riiklik regulaarne toetamine. Tegevuse jätkamiseks moodustati Briti Rahvuslik Kadetiassotsiatsioon (British National Cadet Association). II maailmasõja ajal tõusis noortetegevus jälle päevakorda, reformeeriti ja saadi juurde toetust kodukaitseüksustelt. 1957. aastal tunnistati Armee Kadetivägi ametlikult tähendusrikkaks noorteorganisatsiooniks ja Kaitseministeerium võttis selle ametlikult enda sponsorluse alla. Alates 1982. aastast lubati liikmeks astuda ka tütarlastel, kellele oli seni olnud erialdi organisatsioon.

Vaata ka muuda

Välislingid muuda