Rühmavanem on rühmaülema esimene asetäitja ja abi sõjaväelises rühmas. Rühmavanemale alluvad kõik rühma koosseisus olevad allohvitserid ja sõdurid.

Eesti kaitseväes on rühmavanema ametikoht tavaliselt: rahuajal - veebel (tegevväelane), sõjaajal - vanemseersant (reservväelane).