Heli tulendnimetus

(Ümber suunatud leheküljelt Tulendnimetus)

Heli tulendnimetus ehk heli põhinimetuse teisendus on diatoonilise heli kõrgusteisendus.

Tulendnimetused silpnimetustel:

  • helide pooletoonilise kõrgenduse korral lisatakse põhinimetusele diees ja tervetoonilise kõrgenduse korral dubldiees
  • helide pooletoonilise madalduse korral lisatakse põhinimetusele bemoll ja tervetoonilise madalduse korral dublbemoll

Tulendnimetused tähtnimetustel:

  • helide pooletoonilise kõrgenduse korral lisatakse põhinimetusele "-is" ja tervetoonilise kõrgenduse korral "-isis"
  • helide pooletoonilise madalduse korral lisatakse "-es" (kui põhinimetuseks on kaashäälik) või "s" (kui põhinimetuseks on täishäälik ja tervetoonilise madalduse korral vastavalt "-eses" või "-ses"
tähtnimetus
c cis cisis ces ceses
d dis disis des deses
e eis eisis es eses
f fis fisis fes feses
g gis gisis ges geses
a ais aisis as ases
h his hisis b heses

Noodikirjas tähistavad helide kõrgusteisendusi alteratsioonimärgid.