Eses (tähtnimetus) ehk mi-dublbemoll (silpnimetus) on noodinimed. Eses on saadud e noodi altereerimisel tervetooni võrra alla (madaldamisel).

NotesEDoubleFlat.png