Gisis (tähtnimetus) ehk sol-dubldiees (silpnimetus) on noodinimed. Gisis on saadud g noodi altereerimisel tervetooni võrra üles (kõrgendamisel).

Note Gisis.JPG