Cisis (tähtnimetus) ehk do-dubldiees (silpnimetus) on noodinimed. Cisis on saadud c-noodi altereerimisel tervetooni võrra üles (kõrgendamisel).

Cisis noodijoonestikul viiuli- ja bassivõtmes eri oktavites

Vaata ka muuda