Cisis (tähtnimetus) ehk do-dubldiees (silpnimetus) on noodinimed. Cisis on saadud c-noodi altereerimisel tervetooni võrra üles (kõrgendamisel).

Vaata kaRedigeeri