Feses (tähtnimetus) ehk fa-dublbemoll (silpnimetus) on noodinimed. Feses on saadud f noodi altereerimisel tervetooni võrra alla (madaldamisel).

Note Feses.jpg