Teadusfilosoofia mõisteid

Siin on loetletud teadusfilosoofia mõisteid.


# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S Š Z Ž T U V W Õ Ä Ö Ü X YARedigeeri

abduktsioon - abihüpotees - absoluutne aeg - absoluutne ruum - abstraktsioon - ad hoc-hüpotees - aeg - aksiomaatika - aksioom - alamääratus - analoogia - anomaalia - antimetafüüsika - antinaturalism - antirealism - aprioorne teadmine - argument - avastuskontekst

BRedigeeri

Bayesi teoreem - Berkeley interpretatsioon

CRedigeeri

ceteris absentibus - ceteris paribus

DRedigeeri

demarkatsiooniprobleem

ERedigeeri

eksperiment - emergentsus - empiiriline valem - ennustus - entiteedirealism

FRedigeeri

falsifikatsionism - falsifikatsioon - falsifitseeritavus - füsikalism - füüsikaline maailmapilt - füüsikaseadus

HRedigeeri

hädavajalikkushüpotees - hüpotees - hüpoteetilis-deduktiivne meetod

IRedigeeri

induktiivne meetod - induktsionism - induktsioon - induktsiooniprintsiip - induktsiooniprobleem - inimtegevus - instrumentalism

JRedigeeri

juhtumianalüüs

KRedigeeri

keemiafilosoofia - kinnitus - kogemusteadus - komplementaarsusprintsiip - konventsionalism - kreatsionism

LRedigeeri

leidlikkus - looduse raamat - looduse ühetaolisus - loodusseadus - loogiline positivism - loomulik ontoloogiline hoiak

MRedigeeri

maailm - matemaatika - matemaatikafilosoofia - modelleerimine - mõistatus - mõtteline eksperiment

NRedigeeri

naiivinduktsionism - normaalteadus - nõrk programm

ORedigeeri

operatsionaalsus - otsustav eksperiment

PRedigeeri

paradigma - parima seletuse järeldamine - pessimistlik induktsioon - platonism - pseudoteadus - põhjus - põhjuslikkus

RRedigeeri

Ramsey lause - realism - reduktsionism - rongaparadoks - ruum

SRedigeeri

seletus - semantiline instrumentalism - semantiline realism - semantiline teooriatekäsitus - stsientism - sümmeetriakaalutlused

TRedigeeri

teadus - teaduse demarkatsioon - teaduse ühtsus - teadusharu - teaduslik teooria - teaduslikud teadmised - tegelikkusteooria - tehisintellekt - "Teine analüütika" - teooria - teooriate nõrk alamääratus - teoreem

URedigeeri

uurimistöö - uus induktsioonimõistatus

VRedigeeri

vaatlus - vaikiv teadmine

ÕRedigeeri

õigustuskontekst