F-teadus

F-teadus (inglise keeles φ-science) on osa teadusest, mille eesmärk on maailma formaalne kirjeldamine. F-teaduse mudeli ülesanne on teadusharude, näiteks keemia erinevate iseloomude mõistmine ja ilmestamine. [1]

PäritoluRedigeeri

F-teaduse mudelit kasutas esimesena eesti teadusfilosoof Rein Vihalemm oma teaduskäsitluse täpsustamiseks peamiselt keemia ajaloos ja keemiafilosoofias. Oma töö lihtsustamiseks pidas Vihalemm vajalikuks eraldi määratleda teaduse teoreetilise ja täielikult kirjeldatava ning piiritletud osa f-teadusena. Teadus ei koosne vaid loodusseadustest, matemaatilisest füüsikast, füüsikateooriast jms, vaid sisaldab erinäolisi komponente. F-teadus tegeleb ainult enda poolt loodusseaduste objektidena konstrueeritavaga. [1][2]

F-teaduse mudel on paika pandud füüsika ehk nn etalonteaduse järgi[3][2], millest on tulnud ka f-täht nimetusse "f-teadused".[4] F-teadus kujutab endast ideaalset teaduse mudelit. [2]

Teaduste liigitamineRedigeeri

F-teaduse mudel on vajalik eraldi teoreetilise mudelina teadusharude eristamiseks, kuna füüsikat ennast pidevalt areneva teadusena ei saa aluseks võtta. Vihalemma f-teaduse mudelist lähtudes liigitatakse teadus kolmeks:

1) täielikult f-teadusena kirjeldatav, nagu füüsika,

2) osaliselt f-teadusena kirjeldatav, nagu keemia või bioloogia,

3) vaid väga väikestes piirides või üldse mitte f-teadusena kirjeldatav ehk sotsiaal- ja humanitaarteadus.

Teaduse pideva arengu ja uute avastuste tõttu võivad need piirid nihkuda ning teaduste liigitused muutuda. Tänapäevase käsitluse järgi liigitub füüsika täielikult f-teaduse alla ja on selle põhinäide, kuid tulevikus ei pruugi see nii olla.[4] Keemia koosneb kahest poolest, millest üks liigitub f-teaduse alla, kuid teine (kirjeldav-klassifitseeriv-ajalooline pool) ei sisalda ainult f-teaduslikult modelleeritavat. [1] F- teadusest sõltumatu materjal ei taandu füüsikale ning seda pole võimalik täielikult f-teaduslikult konstrueerida, seega ei saa olla täppisteadus. Keemiaga sarnaselt on mitmeosaline ka bioloogia. Kuigi bioloogias on üldtuntum pool, mis pole f-teaduslik, sisaldab siiski ka bioloogia teadusena mitmeid ühisusi füüsikaga.[2]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 Kändler, T. (2009). Kuidas liigitada teadusi? Forte: https://forte.delfi.ee/artikkel/22851147/kuidas-liigitada-teadusi
  2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Lõhkivi, E. (2013). Teadusest - keemiaga ja ilma. Universitas Tartuensis: https://www.ajakiri.ut.ee/artikkel/182
  3. Rein Vihalemm. (2021). Vikipeedia: https://et.wikipedia.org/wiki/Rein_Vihalemm#cite_note-1cpuo-18
  4. 4,0 4,1 Müürsepp, P. (2015). Mis on see, mida nimetatakse teadusfilosoofiaks? Sirp: https://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/mis-see-on-mida-nimetatakse-teadusfilosoofiaks/