Tehnoteadus

Tehnoteadus väljendab hargmaise teaduse ja tehnika vaheliste sõltuvusseoste keerustumist. Tehnika on teaduse jaoks üha tähtsam ja ilma tehnikata pole võimalik teadust arendada. Teadusliku teadmise säilitamiseks tuleb üha enam arendada tehnilist taristut ja luua uusi tehnoloogiaid. Tehnoteadus on teadmusühiskonna, teaduse ja kapitalismi üha keerukamaks muutuv lõiming. Näiteks astronoomia, kosmoloogia raku-, molekulaarbioloogia jms teadused sõltuvad otseselt tehnilistest vahenditest.

Mõiste "tehnoteadus" võttis esimesena kasutusele 1953. aastal prantsuse filosoof Gaston Bachelard. Seejärel levis sõna prantsuse keeleruumi üldsõnavarasse. Akadeemiliselt hakati mõistet kasutama pärast 2000. aastat, et väljendada uurija ja uuritava seoste vahendatust tehnika abil. Teadmised pole enam ainult ajalooline või sotsiaalne kodeering, vaid sõltuvad tehnilisest vahenditest.