Õigustuskontekst

Õigustuskontekst on Hans Reichenbachi järgi teaduslike hüpoteeside ja teooriate epistemoloogilise uurimise kontekst, mis puudutab nende verifitseerimist ja kinnitamist. Reichenbach eristas õigustuskonteksti avastuskontekstist, mis puudutab hüpoteeside ja teooriateni jõudmist.

Reichenbachi jt loogiliste positivistide järgi puudutab filosoofiat ainult õigustuskontekst, avastuskontekst jääb psühholoogia valdkonda. Hüpoteeside ja teooriate uurimiseks õigustuskontekstis on püütud välja töötada induktiivset loogikat kui hüpoteeside ja teooriate õigustamise loogikat.

Õigustuskonteksti ja avastuskonteksti lahutamise võimalikkust on vaidlustatud.

Kirjandus

muuda
  • C. A. Peursen. Discovery as the Context of Any Scientific Justification. – Man and World, 1989, 22 (4), lk 471–484.
  • Gregor Schiemann. Criticizing a Difference of Contexts. On Reichenbach's Distinction Between "Context of Discovery" and "Context of Justification". – J. Schickore, F. Steinle (toim). Vienna Circle Institute Yearbook, Max-Planck-Institut 2002, lk 237–251. Veebiversioon
  • Samet Bagce. Reichenbach on the Relative a Priori and the Context of Discovery/Justification Distinction. – Synthese, 2011, 181 (1), lk 79–93.

Kirjandus

muuda