Falsifikatsioon

Teoreetilise väite või teooria falsifikatsiooniks ehk falsifitseerimiseks nimetatakse selle järeldustega vastuolus oleva fakti tuvastamist.

Mõiste võttis kasutusele Karl Popper. Ta oli seisukohal, et falsifitseeritud teooriad tuleb hüljata.

Vaata ka muuda