See artikkel räägib analoogiast tava- ja filosoofilises tähenduses; teiste tähenduste kohta vaata lehekülge Analoogia (täpsustus).

Analoogia on objektide või objektisüsteemide vaheline võrdlus, mis tõstab esile, mis suhtes neid peetakse sarnasteks.

Analoogia toob välja nende omavahelise samasuse määra või astme ehk selle, milles nad on omavahel võrdsed ehk kooskõlalised (n-ö teineteisele vastavad). Otsesõnu ongi tegemist nende omavahelise vastavusega (kreeka ἀναλογία analogia, 'proportsioon; paras vahekord, suhe; vastavus'; mis on tuletatud ana- 'peal, üle; vastav' [ka 'vastu', 'uuesti'] + logos, 'mõiste' [ka 'sõna, kõne']).

Vaata ka muuda