Kogemusteadus ehk empiiriline teadus on teadusharu, mille tulemused toetuvad vaatlustest saadavale kogemusele. Neid vastandatakse formaalteadustele. Kogemusteaduseks nimetatakse ka kõiki niisuguseid teadusharusid kokku.

Kogemusteadus hõlmab eeskätt loodusteaduse. Samuti arvatakse kogemusteaduste hulka sotsiaalteadused ja humanitaarteadused. Loodusteadusele on iseloomulik see, et tuginetakse ainult vaatleja seisundist suuresti sõltumatutele, intersubjektiivselt kontrollitavatele vaatlustele, sealhulgas katsetele. Sotsiaalteadustes ja eriti humanitaarteadustes tuginetakse osalt ka sisevaatlusele ning teiste inimeste empaatilisele mõistmisele.

Kogemusteaduses mudel või teooria tugineb tajutavatele vaatlustele ja katselistele teadmistele. Karl Popperil kogemusteadus toimub katse-eksituse meetodil. Kogemusteadused on edukad, sest kunagi ei püüta teada saada kogu tõde, vaid liigutakse ühe sammu haaval selles suunas.[1]

Vaata ka

muuda

Viited

muuda
  1. Leho Lamus. "Mõtlemise mõistevõrk", lk 185-186.