See artikkel räägib looduse teaduslikust uurimisest üldse; loodusteaduste kui kitsamalt piiritletud teadusharude kogumi kohta vaata artiklit Loodusteadused

Loodusteadus on süstemaatiline uute teadmiste hankimine looduse kohta. Loodusteaduse all mõistetakse ka loodusteaduse tulemusena saadud teadmiste kogu.

Loodusteaduslik meetod ehk teaduslik meetod põhineb maailma hoolikal vaatlemisel ja teooriate katselisel kontrollimisel.

Loodusteadus tekkis 17. sajandil, eraldudes filosoofiast. Eriti Inglismaal nimetatigi loodusteadust algul endiselt loodusfilosoofiaks (ladina keeles philosophia naturalis, inglise keeles natural philosophy). Näiteks Isaac Newtoni kuulus teos kannab pealkirja "Philosophiae naturalis principia mathematica" ("Loodusfilosoofia matemaatilised printsiibid").

Traditsiooniliselt on loodusteadust mõistetud teadusena, mis uurib loodust sellisena, nagu ta tegelikult on, sõltumata inimtegevusest. Siiski ilmneb üha enam tendentse, mis sunnivad seda arusaama revideerima. Kvantmehaanika Kopenhaageni interpretatsioonis on inimtegevus füüsikalisse reaalsusse integreeritud. Ka mittetasakaalulise termodünaamika filosoofilised tõlgendused eeldavad tervikut, millesse kuulub inimene. Samuti tähtsustab antroopsusprintsiip inimest.

Loodusteaduseks kõige puhtamal kujul peetakse füüsikat.

Sõna "loodusteadus" tähendab ka eluslooduse uurimist põhiliselt vaatluse teel.

Vaata ka

muuda