Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee

Tartu Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee (lühendatult Tartu Linna RSN Täitevkomitee; 1978. aastani Tartu Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee, lühendatult Tartu Linna TSN Täitevkomitee) oli Nõukogude ajal Tartu kohaliku võimu juhtorgan. Täitevkomiteed juhtis esimees.

Nii rahvasaadikute nõukogu kui ka selle täitevkomitee loodi pärast Eesti okupeerimist ja liitmist Nõukogude Liiduga 1940. aastal. Täitevkomitee resideeris Tartu raekojas.

Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee roll

muuda

Nõukogude Liidu sotsialistliku riigi- ja halduskorra eripära tõttu ei olnud kohalik võim niivõrd omavalitsusorgan kui riigivõimu kohalik esindus, kes allus pealegi Nõukogude Liidu Kommunistliku Partei (NLKP) kohalikule harule Eestimaa Kommunistlikule Parteile. Üleliiduliste ja vabariiklike regulatsioonide piires oli rahvasaadikute nõukogul ja selle täitevkomiteel kohalikes küsimustes siiski teatav autonoomia.

Täitevkomitee esimees täitis mitmeid traditsioonilise linnapea kohuseid ning tänapäeval nimetataksegi täitevkomitee esimeest tihtipeale harjumuspäraselt linnapeaks, ehkki see ei ole ajalooliselt täpne. Linna kui haldusorgani praktilise toimimise seisukohalt on Nõukogudeaegse täitevkomitee ning varasema ja hilisema linnavalitsuse vahel sellegipoolest järjepidevus.

Tartu Linna RSN Täitevkomitee esimehed

muuda
  Pikemalt artiklis Tartu linnapea#Tartu Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee esimehed

Tartu Linna TSN Täitevkomitee struktuur 1945. aastal

muuda
 • rahandusosakond
 • erisektor
 • kaadrite inspektuur
 • perekonnaseisuaktide büroo
 • linna arhiiv
 • peaarhitekti valitsus
 • kohaliku Õhukaitse staap
 • tuletõrje
 • sõjaväelaste perekondade hooldamise ja heaolu osakond
 • kohaliku tööstuse osakond
 • tööstuskombinaat
 • kommunaalmajanduse osakond
  • elamutevalitsus
  • remontkontor
  • vee-, kanalisatsiooni- ja gaasikontor
 • heakorrakontor
  • linna maade kontor
  • elamute varustamise kontor „Elvar"
  • hotellide, saunade ja pesumajade kontor
  • küttekontor
 • linna transport
 • linna plaanikomisjon
 • statistika büroo
 • kaubandusosakond
  • kontrollarvestusbüroo
  • turukorraldusbüroo
  • kaardibüroo
 • Tartu Kaubastu
 • Tööjõu arvestamise ja jaotamise büroo
 • sotsiaalkindlustuse osakond
 • spordikomitee
 • haridusosakond (koolid, lasteaiad, raamatukogud, pedagoogiline kabraett, kultuuri- ja noortemajad, lugemislauad, internaadid ja Kaagvere lastekodu)
 • tervishoiuosakond (haiglad ja nõuandlad, lastesõimed ning sanitaarinspektuur)
 • üldosakond[1]

Viited

muuda