Talvitumine

Talvitumine on talve üleelamine selleks mingit eluviisi muutust rakendades.

Kõigusoojastel organismidel on see enamasti seotud madalama ainevahetustasemega.

Loomade talvitumineRedigeeri

Imetajate seas on mitmetel liikidel talvitumise viisiks talveuni (nt nahkhiired) või taliuinak (nt karu, siil, kährik). Paljudel liikidel piirdub talve üleelamine kindlama puhkepaiga kasutamisega ning toiduvarude eelneva kogumisega.

Roomajad võivad olla talveunes.

Lindude seas rändlinnud talvituvad soojema kliimaga talvitusaladel, paigalinnud aga võivad talvituda samas piirkonnas, kus nad pesitsevad.

Putukaist talvituvad paljud liigid munade või nukkudena, ent mõned ka röövikute või valmikutena.

Taimede talvitumineRedigeeri

Taimed võivad talvituda risoomide või seemnetena, samuti moodustuvad talveks pungad, millest hakkavad kasvama võsud kevadel.

Vaata kaRedigeeri