Energiaressurss

Energiaressurss ehk energiaallikas on ressurss, mida saab kasutada elektri-, soojus- ja muud liiki energia saamiseks.

Energiaressursse saab jagada kaheks rühmaks: taastuvad ja taastumatud energiaressursid.

Taastuvad energiaressursid on biokütus, hüdroenergia, päikeseenergia, tuuleenergia, geotermaalenergia, aga ka Maa pöörlemise energia ja gravitatsiooni energia.

Taastumatud energiaressursid on fossiilkütused, näiteks nafta, maagaas, kivi- ja pruunsüsi, põlevkivi ning turvas, samuti tuumkütus.

Välislingid

muuda