Täievoliline esindaja

Täievoliline esindaja (vene keeles полномочный представитель, kõnekeeles polpred, полпред) oli Venemaa SFNV ja Nõukogude Liidu poolt aastail 1918–1941 kasutatud diplomaatilise esinduse juhi ametinimetus.

Kuni maailmarevolutsiooni lõpliku võiduni oli vajalik pidada diplomaatilisi esindusi välisriikides. Sel otstarbel kaotati Rahvakomissaride Nõukogu dekreediga 4. juunil 1918 seni kasutusel olnud diplomaatiliste esindajate ametiastmed ja asendati ühtse diplomaatilise esindaja (polpred) ametinimetusega. Selle uuenduse põhjenduseks toodi seni kasutusel olnud diplomaatiliste esindajate ja esinduste ebavõrdsus, kuna ainult suurriigid omavahel võisid suursaadikuid vahetada.

Ka Eestisse lähetati pärast Vabadussõda täievoliline esindaja ja asutati Tallinnasse täievoliline esindus (polpredstvo), mitte saatkond, nagu seda kirjanduses mõnikord nimetatakse. Eesti lähetas Moskvasse saadiku ja Moskvas oli Eesti saatkond.

Nõukogude Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega täievolilise esindaja ametinimetus kaotati 9. mail 1941 ja asendati üldkasutatavate suursaadiku, saadiku (erakorralise ja täievolilise saadiku, mitte erakorralise saadiku ja täievolilise ministri, vältimaks sõna "minister", millist sõna sel ajal Nõukogude Liidus ei kasutatud) ja alalise esindaja (asjadeajaja) ametiastmega.

Täievoliliste esindajate loend muuda

Afganistanis muuda

Albaanias muuda

Armeenias muuda

Austrias muuda

Belgias muuda

Buhhaaras muuda

Bulgaarias muuda

Eestis muuda

Gruusias muuda

Hiinas muuda

Hispaanias muuda

Horezmis muuda

Iraanis (kuni 1935. aastani Pärsia) muuda

Itaalias muuda

Jaapanis muuda

Jeemenis muuda

Jugoslaavias muuda

Kreekas muuda

Leedus muuda

Luksemburgis muuda

Lätis muuda

Mehhikos muuda

Mongoolias muuda

Norras muuda

Poolas muuda

Prantsusmaal muuda

Rootsis muuda

Rumeenias muuda

Saksamaal muuda

Saudi Araabias (kuni 1932. aastani Hedzas ja Nedzd) muuda

Slovakkias muuda

  • 14. veebruar 1940 – 9. mai 1941 (kuni 23. juunini 1941 suursaadik) Georgi Puškin

Soomes muuda

Suurbritannias muuda

Taanis muuda

Tšehhoslovakkias muuda

Tuvas muuda

Türgis muuda

Ungaris muuda

USAs muuda

Välislingid muuda